مثنوی شناسی: شرح مثنوی دکتر سید سلمان صفوی

رساله «هو در قرآن و میراث عرفان اسلامی»، تالیف دکتر سید سلمان صفوی توسط انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد. 
جایگاه واژه رمزی هُو در قرآن و میراث عرفانی ما بی نظیر است. هُو اشاره رمزی به ذات پنهان حضرت عشق است. او در مرتبه ذات از ما نهان است، اما با سفر عاشقانه؛ جنبه های بیکران جمالی و جلالی هُو برای مسافر سرگشته و شیفته هُو دلنوازی می نماید و دل عاشق آشکارا مشاهده میکند که هُو اول و آخر زندگی او و جهان است.  این رساله به صورت موجز و آکادمیک این موضوع مهم را در ۵۰ صفحه تبیین کرده است.
 فهرست مطالب
مقدمه
هو در قرآن کریم
سوره توحید: نسب نامه ایزد یکتا
هو در سوره توحید
نسبت ما با هو
معنای هو در ادبیات عرفانی
معنای هُو از دیدگاه مولانا
معنای هُو در دیوان سعدی شیرازی
معنای هُو در دیوان ملا محسن فیض کاشانی
اهمیت ذکر هو
اربعین ذکر یَا هُو یَا مَن هُو لا هُو اِلّا هُو ۹۲
هُو به مثابه اسم اعظم
هُو در دعای جوشن کبیر
هُو در دعای مشلول
ذکر شریف لاهُو إلّا هُو
ذکر یا هُو یَا مَن هُو یَا مَن لَیسَ اِلّا هُو
ذکر یَا اللهُ یَا هُو
هُو، خضر نبی و امام علی علیهمالسلام
سنت ذکر هُو
هُو در خوشنویسی و نقاشی خط
منابع
طراح لوگوی جلد: محمد سعید نقاشیان.
در ایران پی دی اف این رساله از طریق انتشارات سلمان آزاده و صفحه اینستاگرام سید سلمان صفوی قابل تهیه به قیمت ده هزار تومان است. http://www.iranth.com/i/index41.html
#سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #هو #ذکر#ادبیات_عرفانی#عرفان_نظری #عرفان_عملی #عرفان#سعدی#حافظ#مولانا_جلال_الدین_محمد_بلخی#آکادمی_مطالعات_ایرانی_لندن#سعید_نقاشیان#محسن_دایی_نبی
#Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi #Rumi #rumi
@naghashianart
رساله «هو در قرآن و میراث عرفان اسلامی»، تالیف دکتر سید سلمان صفوی توسط انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد. جایگاه واژه رمزی هُو در قرآن و میراث عرفانی ما بی نظیر است. هُو اشاره رمزی به ذات پنهان حضرت عشق است. او در مرتبه ذات از ما نهان است، اما با سفر عاشقانه؛ جنبه های بیکران جمالی و جلالی هُو برای مسافر سرگشته و شیفته هُو دلنوازی می نماید و دل عاشق آشکارا مشاهده میکند که هُو اول و آخر زندگی او و جهان است. این رساله به صورت موجز و آکادمیک این موضوع مهم را در ۵۰ صفحه تبیین کرده است. فهرست مطالب مقدمه هو در قرآن کریم سوره توحید: نسب نامه ایزد یکتا هو در سوره توحید نسبت ما با هو معنای هو در ادبیات عرفانی معنای هُو از دیدگاه مولانا معنای هُو در دیوان سعدی شیرازی معنای هُو در دیوان ملا محسن فیض کاشانی اهمیت ذکر هو اربعین ذکر یَا هُو یَا مَن هُو لا هُو اِلّا هُو ۹۲ هُو به مثابه اسم اعظم هُو در دعای جوشن کبیر هُو در دعای مشلول ذکر شریف لاهُو إلّا هُو ذکر یا هُو یَا مَن هُو یَا مَن لَیسَ اِلّا هُو ذکر یَا اللهُ یَا هُو هُو، خضر نبی و امام علی علیهمالسلام سنت ذکر هُو هُو در خوشنویسی و نقاشی خط منابع طراح لوگوی جلد: محمد سعید نقاشیان. در ایران پی دی اف این رساله از طریق انتشارات سلمان آزاده و صفحه اینستاگرام سید سلمان صفوی قابل تهیه به قیمت ده هزار تومان است. http://www.iranth.com/i/index41.html #سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #هو #ذکر#ادبیات_عرفانی#عرفان_نظری #عرفان_عملی #عرفان#سعدی#حافظ#مولانا_جلال_الدین_محمد_بلخی#آکادمی_مطالعات_ایرانی_لندن#سعید_نقاشیان#محسن_دایی_نبی #Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi #Rumi #rumi @naghashianart
رساله«وحدت وجود از منظر قرآن،نهج البلاغه و عرفان» تالیف دکتر سیدسلمان صفوی از سوی انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد.
توحیدِ الهی، حقیقتی بدیهی و در عین حال بسیار غامض است. وحدت وجود به این معناست که تنها یک «بود» وجود دارد که آن خدای یگانه است «لا اله الا هو» و کثرات «نمود» اسمای نکوی الهی اند. 
تعریف توحید در نزد عوام آن است که خداوند، آفریدگار جهان است، اما مسأله توحید در بین اهل علم محل نزاع است و حداقل سه دیدگاه راجع به این مسأله وجود دارد: نگاه کلامی، نگاه فلسفی و نگاه عرفانی. این رساله از سلسله رساله های مطالعات «مکتب ثقلین، فلسفه و عرفان» آکادمی مطالعات ایرانی لندن است. این رساله به صورت موجز و آکادمیک در ۴۴ صفحه این موضوع مهم را تبیین کرده است.طراح لوگوی جلد: محمد سعید نقاشیان.
فهرست مطالب
مقدمه
وحدت وجود در خطبه اول نهج البلاغه
وحدت وجود در قرآن
وحدت شخصی وجود در حدیث قرب نوافل و فرایض
ابن عربی و وحدت وجود
جمع بندی
منابع
در ایران پی دی اف این رساله از طریق انتشارات سلمان آزاده و 
صفحه اینستاگرام سید سلمان صفوی قابل تهیه به قیمت ده هزار تومان است. http://www.iranth.com/i/index41.html
#سید_سلمان_صفوی#سیدسلمان_صفوی #وحدت_وجود#قرآن_کریم #نهج_البلاغه #ابن_عربی 
#Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi #ibn_arabi
@mehrnewsagency
@naghashianart
رساله«وحدت وجود از منظر قرآن،نهج البلاغه و عرفان» تالیف دکتر سیدسلمان صفوی از سوی انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد. توحیدِ الهی، حقیقتی بدیهی و در عین حال بسیار غامض است. وحدت وجود به این معناست که تنها یک «بود» وجود دارد که آن خدای یگانه است «لا اله الا هو» و کثرات «نمود» اسمای نکوی الهی اند. تعریف توحید در نزد عوام آن است که خداوند، آفریدگار جهان است، اما مسأله توحید در بین اهل علم محل نزاع است و حداقل سه دیدگاه راجع به این مسأله وجود دارد: نگاه کلامی، نگاه فلسفی و نگاه عرفانی. این رساله از سلسله رساله های مطالعات «مکتب ثقلین، فلسفه و عرفان» آکادمی مطالعات ایرانی لندن است. این رساله به صورت موجز و آکادمیک در ۴۴ صفحه این موضوع مهم را تبیین کرده است.طراح لوگوی جلد: محمد سعید نقاشیان. فهرست مطالب مقدمه وحدت وجود در خطبه اول نهج البلاغه وحدت وجود در قرآن وحدت شخصی وجود در حدیث قرب نوافل و فرایض ابن عربی و وحدت وجود جمع بندی منابع در ایران پی دی اف این رساله از طریق انتشارات سلمان آزاده و صفحه اینستاگرام سید سلمان صفوی قابل تهیه به قیمت ده هزار تومان است. http://www.iranth.com/i/index41.html #سید_سلمان_صفوی#سیدسلمان_صفوی #وحدت_وجود#قرآن_کریم #نهج_البلاغه #ابن_عربی #Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi #ibn_arabi @mehrnewsagency @naghashianart
کرونا از منظر فلسفه سیاسی: روزنامه فرهیختگان امروز1399/4/5
کرونا از منظر فلسفه سیاسی: مدیریت و مقابله با بحران جهانی کرونا (پاندمیک)بدون تعاون بین المللی و رعایت اصول حُسن و قبح اخلاقی امکان ناپذیر است.با فرو ریختن سه بت «تکنوکراسی»، «سیانتیسم» و «دولت»؛ انسان در دوره پساکرونا بیشتر متوجه خدا می شود. خدایی که «مدبـرالامور»، «ولـی» و «شـافی» است. پس از شکست این سه بت؛ بار دیگر رهبری خدا بر جهان مطرح شد. اگر جهانیان با ارزش های الهی زیست کنند؛ امکان بروز بحران های زیست محیطی کاهش می یابد. با علنی شدن فساد حکومت ها و ناتوانی آنها در حل و فصل امور؛ ملت ها بیشتر به جانب تمکین ارزش های حکت خالده می روند.  در ماجرای مقابله با کرونا؛ بار دیگر بی کفایتی دولتها بر ملتها آشکار شد. اگر دولت ها در شرایط اضطراری قادر به مقابله با بحران نباشند، چرا ملت ها باید اختیارات خود را به آنها واگذار کنند؟  این پرسش جدّی انسان دوران کروناست. بنابراین پرسش هایی در باره ماهیت دولت، وظایف دولت و آتوریتی دولت مجدداً طرح شده و نظریه «آنارشیسم فلسفی در حوزه سیاست» مجدداً جان گرفته است. (این نظریه را در کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی» تبیین کرده ام.) چرا ملت ها باید اختیارات مدنی، حقوق، آزادی های فردی و اجتماعی و منابع طبیعی را به آنها واگذار کنند و با وجود پرداخت مالیات؛ دولتها در زمان بحران در محافظت از ملتها بی کفایتی کنند؟ انسان در دوره پساکرونا در پی کاهش قدرت دولت مرکزی و توزیع قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.#سید_سلمان_صفوی
#سیدسلمان_صفوی#کرونا#پاندمیک#دولت#فلسفه_سیاسی#روابط_بین_الملل الملل#تاملی_در_فلسفه_سیاسی#آنارشیسم_فلسفی#ملت#آکادمی_مطالعات_ایرانی_لندن #سید_حسین_امامی
کرونا از منظر فلسفه سیاسی: روزنامه فرهیختگان امروز1399/4/5 کرونا از منظر فلسفه سیاسی: مدیریت و مقابله با بحران جهانی کرونا (پاندمیک)بدون تعاون بین المللی و رعایت اصول حُسن و قبح اخلاقی امکان ناپذیر است.با فرو ریختن سه بت «تکنوکراسی»، «سیانتیسم» و «دولت»؛ انسان در دوره پساکرونا بیشتر متوجه خدا می شود. خدایی که «مدبـرالامور»، «ولـی» و «شـافی» است. پس از شکست این سه بت؛ بار دیگر رهبری خدا بر جهان مطرح شد. اگر جهانیان با ارزش های الهی زیست کنند؛ امکان بروز بحران های زیست محیطی کاهش می یابد. با علنی شدن فساد حکومت ها و ناتوانی آنها در حل و فصل امور؛ ملت ها بیشتر به جانب تمکین ارزش های حکت خالده می روند. در ماجرای مقابله با کرونا؛ بار دیگر بی کفایتی دولتها بر ملتها آشکار شد. اگر دولت ها در شرایط اضطراری قادر به مقابله با بحران نباشند، چرا ملت ها باید اختیارات خود را به آنها واگذار کنند؟ این پرسش جدّی انسان دوران کروناست. بنابراین پرسش هایی در باره ماهیت دولت، وظایف دولت و آتوریتی دولت مجدداً طرح شده و نظریه «آنارشیسم فلسفی در حوزه سیاست» مجدداً جان گرفته است. (این نظریه را در کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی» تبیین کرده ام.) چرا ملت ها باید اختیارات مدنی، حقوق، آزادی های فردی و اجتماعی و منابع طبیعی را به آنها واگذار کنند و با وجود پرداخت مالیات؛ دولتها در زمان بحران در محافظت از ملتها بی کفایتی کنند؟ انسان در دوره پساکرونا در پی کاهش قدرت دولت مرکزی و توزیع قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.#سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی#کرونا#پاندمیک#دولت#فلسفه_سیاسی#روابط_بین_الملل الملل#تاملی_در_فلسفه_سیاسی#آنارشیسم_فلسفی#ملت#آکادمی_مطالعات_ایرانی_لندن #سید_حسین_امامی