احمد غزالی، ذکر و متافیزیک عشق، تالیف ژوزف ای بی لومبارد

Ahmad al-Ghazali, Remembrance, and the Metaphysics of Love

By Joseph E. B. Lumbard

 

آموزه های شیخ احمد غزالی (۴۵۲–۵۲۰ ه‍.ق)، صوفی بزرگ ایرانی، مسیر تصوف ایرانی را برای همیشه تغییر داد و راه را برای بزرگانی چون عطار، مولوی، و حافظ هموار کرد. عین القضات همدانی و ابونجیب سهروردی از شاگردان او بوده‌اند. او هم چنین از بزرگ‌ترین عارفان و صوفیان ایران است و اثر بزرگ وی «سوانح العشاق» ‌است. سوانح العشاق اثر احمد غزالی، از رساله‌های شامخ و کم نظیر ادبیات عرفانی فارسی در حوزه روان شناسی عشق است. این کتاب بزرگانی چون فخرالدین عراقی و عبدالرحمان جامی را تحت تأثیر قرار داده‌است. شیخ احمد غزالی پیشگام مکتب عرفانی عشق است.

 با این حال، شیخ احمد غزالی هنوز هم متفکری ناشناخته است. کتاب ژوزف لمبارد اولین اثر علمی، تحقیقی و تفصیلی در باره شیخ احمد غزالی و آثار او در ادبیات علمی غرب است. یافته‌های لومبارد درک ما از نوشته‌های احمد غزالی را متحول می‌کند و امکان تمرکز بر آموزه‌های اصلی او در مورد عشق الهی و یاد خدا را فراهم می‌کند. کتاب لومبارد پرکردن یک خلأ بزرگ در مطالعه تاریخی تصوف و ادبیات فارسی  است.

دکتر ژوزف ای بی لومبارد(۱۹۶۹-)، محقق مسلمان آمریکایی مطالعات اسلامی، تحصیل کرده دانشگاه ییل و جورج واشنگتن و از شاگردان پروفسور سید حسین نصر است. وی نویسنده، ویراستار و مترجم چندین کتاب علمی و مقالات بسیاری در زمینه فلسفه اسلامی، تصوف و معارف قرآنی است.

این کتاب در ۲۷۰ صفحه بوسیله انتشارات دانشگاه نیویورک(SUNY) در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است.

 

تالیفات ژوزف لومبارد:

Aḥmad al-Ghazālī, Remembrance and the Metaphysics of Love (SUNY Press, 2016)

Submission, Faith and Beauty: The Religion of Islam., (Hayward, 2007, Zaytuna Institute, 2008)

Prophets and Messengers of God, “Voices of Islam”, (Praeger Pub Text, 2007)

Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition, (World Wisdom, 2004)

 

The Study Quran, (Translator, commentary writer and General Editor) (HarperOne, Fall 2015)

 

“The Function of Dhikrullāh in Sufi Psychology” in Knowledge is Light: Essays in Islamic Studies ed. Zaylan Morris (Kazi Publications: 2003(

The Place of Prophecy in Mulla Sadra’s Philosophy of Perception, Transcendent Philosophy Journal, Volume:1, issue: 2, 2000, Page Numbers:  ۲۳–۳۲٫ London, UK. Perception According to Mulla Sadra, edited by Seyed G Safavi, Salman Azadeh Publication, 2002, Page Numbers: 127-148