مقدمه ای بر نقد فلسفه مدرن غرب تالیف دکتر سید سلمان صفوی

 

 • کتاب نقدی بر فلسفه مدرن غرب به معرفی اجمالی برخی از مسائل فلسفه مدرن و نقد آنها از دیدگاه فلسفه نو صدرایی می پردازد. مهم ترین چالش فلسفه اسلامی با فلسفه مدرن در حوزه های معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و متافیزیک است.  فلسفه مدرن با طرح سؤالات و رویکردهای نوین به شکل گیری فلسفه نوصدرایی  که در مقابل آن عَلَم برافراشت کمک کرد اما فلسفه مدرن علیرغم برخی مُحَسَنات با دمیدن پله به پله شکاکیت، خداگریزی، اومانیسم الحادی، کمیت گرایی و حذف متافیزیک از فلسفه، نقش منفی در رشد حیات معقول بشریت ایفا کرده است. این کتاب بیش از همه از راسیونالیست ها به نقد رنه دکارت فیلسوف فرانسوی  به مثابه بنیان گذار فلسفه مدرن و از پوزیتیویست ها به نقد آلفرد آیر چهره شاخص پوزیتیویسـم قرن بیستم انگلیس پرداخته است.

 

 • دکتر سید سلمان صفوی دارای دکترا و فوق دکترا از دانشگاه لندن و نویسنده کتب و مقالات متعدد در حوزه فلسفه و عرفان  به فارسی و انگلیسی است. ایشان رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن، سردبیر مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی، فلوی سواس دانشگاه لندن و عضو دائمی کنگره جهانی فیلسوفان اسکولاستیک ایتالیا و پرتقال است.

شناسنامه کتاب:

 • مقدمه ای بر نقد فلسفه مدرن غرب
 • دکتر سید سلمان صفوی
 • انتشارات سلمان آزاده
 • چاپ اول، قم، ۱۳۹۱
 • ویراستار: مهوش السادات علوی
 • طرح جلد و صفحه آرایی: سید محمد علوی
 • شابک:۶-۲۲-۵۳۵۷-۶۰۰-۹۷۸
 • ۳۶۵ صفحه، قطع رقعی
 • قیمت: ۹۰۰۰ تومان
 • مرکز پخش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، مرکز خرید دانشگاه، چاپ و طرح امروز.
 •  تلفن پخش: ۶۶۹۶۱۱۹۳
 • تماس: philosophy@iranianstudies.org
 • وب سایت: www.iranianstudies.org

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه

بخش اول

 • زمینه های تاریخی تاسیس فلسفه مدرن غرب
 • فلسفه مدرن
 • منادولوژی لایب نیتس

بخش دوم

 • برخی از چالش های معرفتی  فلسفه اسلامی و فلسفه مدرن غرب
 • مقایسه فلسفی نفس از منظر ملا صــدرا و دکارت
 • نقد گفتار ،حذف ما بعدالطبیعه، کتاب  زبان، منطق و حقیقت آلفرد آیر
 • تعارض سنت و مدرنیته
 • ملاصدرا علیه اندیشه مدرن
 • اخلاق اسلامی و انسان مدرن
 • نمایه