Tag Archives: پوشکین

شعر زبان ملت است

دکتر ضیاء موحد عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران     آنچه شعر هر ملت را از هنرهای دیگر آن متمایز می‌کند پیوندی است که با زبان آن ملت دارد. مصالحی که با آن مجسمه می‌سازند، رنگ‌هایی که با آن نقاشی پدید می‌آورند و یا امواجی که با آن موسیقی می‌آفرینند در […]