Tag Archives: شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردی

دفاع سهروردی از فلسفه

   حسن سید عرب عضو هیات علمی دانشنامه جهان اسلام   تاریخ فلسفه، صورت رویداد های ادراک انسان از هستی است. تاریخ در این عبارت به معنای تلقی رایج از زمان و گذشت تاریخ نیست، بلکه منظور، سیر انفسی انسان برای درک حقایق عالم است. آنچه در این میان از اهمیت فراوان برخوردار است آن […]