Tag Archives: زبان قرآن کریم

زبان قرآن کریم

زبان قرآن کریم «صد زبان بین نام او ام الکتاب» دکتر سید سلمان صفوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن مقدمه: فهم زبان قرآن نقش مهمی در فهم و تفسیر کلام الله مجید دارد. در این نوشتار آرای مختلف در باب زبان دین و زبان قرآن و قول مختار به اجمال بیان شده است. زبان دین: مبحث […]