Tag Archives: رحمتی

دربیان عشق و زیبایی از نظر سهروردی (بخش اول)

هانری کربن ترجمه دکتر انشاء الله رحمتی در نوشتار زیر که ترجمه بند اخیر از اسلام ایرانی(جلد دوم) است، کربن می کوشد تا با بیان مقدماتی ژرف و بدیع (هرچند البته نسبتا مجمل) زمینه ای برای فهم دید گاه سهروردی درباره عشق و زیبایی به شرحی که در رساله فی حقیقه العشق( مونس العشاق) آمده […]

داریوش شایگان :هانری کربن سهروردی را به غرب معرفی کرد

 آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS) نشست بررسی کتاب “اسلام ایرانی” اثر هانری کربن فیلسوف و شیعه شناس فرانسوی با حضور دکتر انشاءالله رحمتی ، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر کریم مجتهدی و دکتر داریوش شایگان در شهر کتاب برگزار شد. این نشست به بهانه ترجمه جلد نخست کتاب “اسلام ایرانی” هانری کربن برگزار شد که جلد اول […]

چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی

محمدامین منصوری انتشارات سوفیا اخیرا کتاب چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی با عنوان فرعی تشیع دوازده امامی را منتشر کرده است. دکتر انشاء الله رحمتی این کتاب را از متن فرانسه به زبان فارسی در ۶۶۴ صفحه منتشر کرده است.

انسان در حکمت شیعی

آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS)   دکتر انشاء الله رحمتی، استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست «انسان در حکمت شیعی» گفت: در حکمت شیعی، کتاب و سنت، متن و مبنای انسان برای شناخت حقوق و تکالیف خود است. البته او کتاب و سنت را باید به مدد ابزار تاویل متن، رمزگشایی کند، روشی که با […]