Tag Archives: دکتر رضا داوری اردکانی

خلیج فارس، خلیج فارس است

  دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم   در شرایط کنونى همه ما وظیفه داریم که به فکر ایران باشیم. ایران نه فقط در محاصره اقتصادى و سیاسى و نظامى قرار دارد بلکه مدعیانى در کمین نشسته اند که نام آن را محو کنند. در این وضع من که مانند همه مردم ایران، ایران […]

تاملی درباب علوم اجتماعی و فلسفه

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم      ضرورت ندارد که همه دانشمندان فلسفه بخوانند و بدانند زیرا بدون خواندن فلسفه می توان فیزیکدان و زیست شناس و مهندس شد. هرچند که دانشمندان این علوم وقتی به مرزهای علم خود می رسند افق فلسفه ای به رویشان گشوده می شود و شاید به سراغ […]

حقیقت و سیاست، دروغ و خشونت

 دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم    از مدتها پیش در اندیشه فراهم آوردن مقدمات و تهیه مواد مقاله­ای بوده­ام و هستم که می­خواهم عنوانش را «حقیقت و سیاست ، دروغ و خشونت» بگذارم. در این راه هر چه پیش می­روم کار را دشوارتر می­یابم و به این جهت هنوز تدوین مقاله را آغاز […]

تربیت راهی برای سامان زندگی است

  دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم     تربیت کوشش برای به فعلیت رساندن استعدادها بر حسب اقتضای زمان است. توضیح سخن این که استعدادهای آدمیان نامحدود است و تمام استعدادها هرگز متحقق نمی­شود. پس تربیت قاعده باید ناظر به فعلیت بخشیدن به بعضی استعدادها باشد آموزگاران و مربیان هر عصر کدام استعدادها […]