Tag Archives: آل احمد

دکتر سروش دباغ:آل احمد “مراد” فردید را درنیافت

    منوچهر دین پرست آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS)     جلال آل احمد از جمله چهره های تاثیرگذار بر فرهنگ و اندیشه ایرانی و از شخصیتهای روشنفکری ایران است که نمی توان او را به سبب دلایل عمده نادیده گرفت. اما اینک چند دهه از درگذشت او می گذرد و نیاز با پرسشهای […]