فیلسوفان معاصر ایران: سید جلال الدین آشتیانی

آشتیانی، سید جلال الدین:

 

سید جلال‌الدین آشتیانی (زادهٔ ۱۳۰۴ خورشیدی، آشتیان – درگذشته ۳ فروردین ۱۳۸۴، مشهد)، عارف و فیلسوف صدرایی است که دارای آثار متعدد درخشان در فلسفه و عرفان اسلامی است. مجموعه اقدامات تحقیقات و تالیفات فلسفی و عرفانی وی موجب شد که در سال ۱۳۷۶ش، دانشمند برجسته ایران انتخاب شود و در سال ۱۳۸۱ نشان درجه یک دانش جمهوری اسلامی را دریافت کند.

آشتیانی در درس خارج فقه و اصول میرزا حسن موسوی بجنوردی شرکت جست و سال‌ها در محضر ابوالحسن رفیعی قزوینی، سید روح‌الله خمینی و سید محمدحسین طباطبایی به تحصیل علوم عقلی و نقلی پرداخت. او استاد فلسفه و عرفان اسلامی در حوزه و دانشگاه بود. او با نصر و کربن قبل از انقلاب ۱۳۵۷ همکاری علمی داشته است. او ناقد جدی مکتب تفکیک است.

از تالیفات مهم فلسفی او هستی از نظر فلسفه و عرفان، شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا و نقد تهافت غزالی است.

 او کتب زیادی را تصحیح کرد که همراه مقدمه و تعلیق منتشر نموده است مانند:

تفسیر فاتحه الکتاب، تفسیری عرفانی از مؤلفی ناشناخته تصحیح و مقدمه و تعلیقه آشتیانی،

مرآت العارفین، تفسیر سوره حمد، تصحیح و تعلیق آشتیانی

اثولوجیا، تألیف فلوطین، با تعلیقات قاضی سعید قمی، تصحیح و مقدمه

اصول المعارف، تألیف فیض کاشانی، تصحیح و تعلیق آشتیانی

انوار جلیه، ملاعبدالله زنوزی، تصحیح و مقدمه آشتیانی

تحفه در مباحث علم، ملانظرعلی گیلانی، تصحیح و مقدمه آشتیانی

تحفه المراد، شرح قصیده میرفندرسکی، تألیف شریف دارابی

تمهید القواعد، ابن ترکه، تصحیح و مقدمه آشتیانی

شرح رساله مشاعر، ملامحمدجعفر لاهیجی، تصحیح و تعلیق و مقدمه

رساله النصوص، صدرالدین قونوی، تصحیح و تعلیق

رساله نوریه در عالم مثال، حکیم بهایی لاهیجی،تصحیح و تعلیق و مقدمه

رسائل فلسفی، تألیف ملاصدرا، تصحیح و تعلیق و مقدمه

رسائل فلسفی، ملانظرعلی گیلانی

مجموعه آثار عصار، سید محمد کاظم عصار، تصحیح و مقدمه

رسائل قیصری، داوود بن محمودقیصری، تصحیح و مقدمه

شرح فصوص الحکم، مؤیدالدین جندی، تصحیح و مقدمه

شرح فصوص الحکم، محمدداوود قیصری رومی، تصحیح و تعلیق و مقدمه

شرح دعاء العرفه، ملأ محمدعلی فاضل خراسانی، تصحیح و مقدمه

الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، ملاصدرا، تصحیح و تعلیق و مقدمه

قره العیون، ملااحمد نراقی، تصحیح و مقدمه

لمعات الهیه، ملاعبدالله زنوزی، تصحیح و مقدمه

المبدأ و المعاد، تألیف ملاصدرا، تصحیح و مقدمه

رسائل حکیم سبزواری، ملاهادی سبزواری، تصحیح و تعلیق و مقدمه

مشارق الدراری، شرح تائیه ابن فارض، سعید الدین بن سعید فرغانی، تصحیح و تعلیق و مقدمه

مصباح الهدایه، امام خمینی، تصحیح و تعلیق و مقدمه

المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه، ملاصدرا، تصحیح و مقدمه

مکاتبات عرفانی بین سید احمد کربلایی و شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، تصحیح و تعلیق و مقدمه

اللمعه الالهیه و الکلمات الوجیزه، ملامحمدمهدی نراقی، تصحیح و تعلیق و مقدمه

منتخابی از آثار حکمای الهی ایران در چهار جلد. (علی اصغر حقدار، کتابشناسی استاد سید جلال الدین آشتیانی (تألیفات، مقالات، مصاحبه و تصحیحات)، آیینه پژوهش ۱۳۷۴، شماره ۳۳)