دومین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند – ۵ آذر ،ماه ۱۳۹۹

دومین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند در ۵ آذر ماه ۱۳۹۹با موضوع فلسفه دراشکوه و توسعه گفتمان مطالعات آکادمیک دینی برگزار می شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.