رونمایی کتاب “گفتمان فلسفه عربی” در انستیتو فلسفه مسکو

با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه جلسه رونمایی کتاب “گفتمان فلسفه عربی” در محل انستیتو فلسفه مسکو با حضور حدود سی نفر از اسلام شناسان و محققین روس برگزار شد.

این اثر محصول مشترک بنیاد مطالعات اسلامی و انستیتو فلسفه می باشد که توسط پرفسور یوگینیا فرالووا تالیف شده است. کتاب مورد نظر به معرفی دیدگاه های فیلسوفان و متفکران معاصر دنیای عرب می پردازد و در نوع خود بی نظیر است.

در این جلسه سخنرانان به طرح مباحثی پیرامون تحقیقات در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی و موضوع کتاب پرداختند. بعضی از سخنرانان جلسه عبارت بودند از :آندره اسمیرنف (رییس انستیتو فلسفه مسکو)، حمید هادوی (رییس بنیاد مطالعات اسلامی روسیه)، مهدی سعادت نژاد (وابسته فرهنگی ایران)، یوگینیا فرالووا (نویسنده اثر)، عبدالسلام حسین اف (رییس سابق انستیتو فلسفه )، ماریتا استپانیانتس (رییس گروه فلسفه شرقی انستیتو و نماینده یونسکو)، وچسلاو استیوپین (رییس اسبق انستیتو فلسفه)، یولیا سینیوکایا (رییس گروه تاریخ فلسفه غرب)، آلکس گروموف (سرویراستار انتشارات صدرای مسکو)، الشاد نصیر اف (متخصص ابن عربی)، رزانا پسخو (مترجم آثار سید حسین نصر)، کنستانتین بورمستروف (متخصص فلسفه یهودی قبالا).

شایان ذکر است بنیادمطالعات اسلامی روسیه و انستیتو فلسفه مسکو طی هشت سال همکاری فعال تا به حال توانسته ده کنفرانس بین المللی علمی برگزار نموده ،۹ عنوان کتاب در سری “تفکر فلسفی جهان اسلام” منتشر کرده و اضافه بر آن ۶ شماره از سالنامه فلسفی عرفانی “اشراق” نیز را در اختیار جامعه علمی قرار داده است. در حال حاضر نیز  ۸ پروژه تحقیقاتی مشترک در دست اجرا می باشد.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *