انتشار ترجمه روسی کتاب «نوروز و همگرایی در کشورهای حوزه تمدنی ایران»

 

همزمان با ایام عید نوروز سال ۱۳۹۵ خورشیدی، ترجمه روسی کتاب «نوروز و همگرایی در کشورهای حوزه تمدنی ایران» اثر بهاره سازمند از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه منتشر شد. این اثر با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و توسط انتشارات صدرا ـ مسکو منتشر شد.

این کتاب توسط اسماعیل گیبادولین به روسی ترجمه شده و با ویرایش تاتیانا خانینا در ۱۹۲ صفحه سامان یافته و با تصاویر رنگی و جلد سخت تحت عنوان «نوروز، متحدکننده ملل» در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.

این کتاب نخستین اثر از سری «فرهنگ و سنت»، یکی از پروژههای بنیاد مطالعات اسلامی روسیه است.

متن فارسی این کتاب سال ۱۳۹۳ در ۲۰۷ صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر شده است.

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *