ماهنامه فرهنگ اسلامی -اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ – شماره مسلسل ۲۲

Besmellah-306

ماهنامه فرهنگ اسلامی

اردیبهشت ۱۳۹۴ -شماره مسلسل ۲۲

ماهنامه فرهنگ اسلامی جلد مسلسل ۲۲
ماهنامه فرهنگ اسلامی جلد مسلسل ۲۲

ماهنامه فرهنگ اسلامی به سردبیری دکتر  محمد حسن زورق و مدیر مسئولی دکتر علی اکبر اشعری توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ می رسد. نسخه الکترونیک این ماهنامه با هماهنگی دفتر نشر فرهنگ اسلامی توسط آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر می شود. نقل قول از مطالب ماهنامه فرهنگ اسلامی با ذکر منبع آزاد است.

برای مطالعه هر مقاله بر روی نام آن کلیک کنید. 

 فهرست مطالب
  سخن نخست ۴
     
   خبر و نظر  ۷ 
ادبیات     
  هستی و چیستی شعر پایداری / سیده زهرا صالحی ۴۳
     
    گلچینی از شعر امروز: این بار نگاهی به شعر محمد کاظم کاظمی از افغانستان ۷۷
 سیاست    
   حمله اسرائیل به غزه و مقایسه خسارتهای دو طرف / حسین رویوران  ۸۷
     
   دولتهای غربی، صیهونیسم جهانی و حمله به اسلام / محمد بلند اختر  ۹۷
     
  غزه جنایت جنگی و حقوق بین الملل/ آرش عابدی ۱۲۱
     
  میزگرد ماه: عربستان در گذرگاه زمان ۱۵۳
مصاحبه ماه    
 

داعش و راهبرد غرب برای تداوم جنگ در خاورمیانه در گفتگو با دکتر صباح زنگنه

۱۹۹
 فرهنگ و اندیشه    
عالم وارث پیامبر است: جستاری در باب قلب ایمان که جایگاه ولایت است / دکتر غلامرضا اعوانی ۲۲۹
مانیفست اسلام در دوره پسا مدرن / دکتر سید سلمان صفوی ۲۳۳

 هیئت علمی ماهنامه فرهنگ اسلامی:

دکتر علی اکبر اشعری ، دکتر رضا امیری مقدم ، دکتر حسن بشیر ، دکتر حسن بهشتی پور ، دکتر رضا پورحسین دکتر سیدحسن حسینی ، دکتر محمدحسین رجبی دوانی ، دکتر محمدعلی رمضانی ، دکتر محمدحسن زورق، دکتر حسین رویوران، دکتر حسن سبحانی، مهندس حسن شیخ الاسلام، دکتر سعیدرضا عاملی، دکتر علی اصغر فهیمی فر، دکتر علی رضا قزوه، دکتر ابراهیم متقی، دکتر محمد مهدی مظاهری.