شعر و همزبانی

 آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS)

 

از سوی دکتر رضا داوری اردکانی کتاب شعر و همزبانی از سوی نشر رستا منتشر شد.

در این کتاب که به مباحث شعر و ادب اختصاص دارد، سعی شده است سست­بنیادی تلقی شعر به عنوان تفنن و امری عرضی در تاریخ نشان داده شود. اصل بحث مقالات کتاب، تأمل در این پرسشهاست که ما چه نیازی به شعر داریم و چرا نیاز داریم و بودن و نبودن شعر در روابط و مناسبات مردمان و زندگی مدنی آنان چه اثری دارد؟ نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب تأکید می­کند: «شعر و هنر نه زینت و تفنن زندگی، بلکه شرط قوام زندگی مشترک است. یعنی زبان با شعر آغاز می­شود و چون باهم بودن آدمیان با زبان محقق می­شود، شعر، زبانِ آغازِ باهم بودن و راستی و دوستی است و مگر نه اینکه هر وقت و هرجا شعر و هنر هست، پیوندهای زندگی استوار می­شود و در جاهایی که اینها نیست، سوءتفاهم و غرض­ورزی و کین­توزی مجال غلبه پیدا می­کند؟»

دکتر داوری اردکانی در بخشی از کتاب آورده است: «شاعر شاهد و گواه زمان است. به گواه، نمی­گویند که چه بگوید و چگونه بگوید، بلکه به سخن او گوش می­دهند و اگر تلخ و دشوار نیز بگوید، دشواری و تلخی گفته­اش را تحمل می­کنند و توجه کنیم که شاعر شاهد و گواهی نیست که بتوان گواهی او را با تکذیب بی­اثر کرد؛ گواهی شاعر دیر می­پاید و پایدار می­ماند». «زبان با شعر تعین و دوام پیدا می­کند. مردمان معمولاً با گردش شب و روز و رسوم متداول خو می­گیرند و در آنها منحل می­شوند، اما متفکران و از جمله آنان شاعران، از قهر این زبان که امتداد سایه زمان گذشته است، آزادند. آنها زمان خود را درمی­یابند و راه دیگری در تاریخ می­گشایند. آنها زمان را می­یابند و آن را از طریق زبان برای سکونت مردمان در آن آماده می­کنند». کتاب «شعر و همزبانی» علاوه بر یادداشت نویسنده به عنوان مقدمه، مشتمل بر ۱۴ مقاله است که عناوین مقالات آن عبارتند از: زبان، خانه وجود / ملاحظاتی درباره شعر و شاعری / استعاره در فلسفه و ادبیات / ذکر جمیل مولانا جلال­الدین محمد بلخی / سعدی شاعر اخلاق / مقام طنز و طیبت در سخن سعدی / سعدی، مفتی ملت اصحاب نظر / تفکر و زبان در شعر حافظ / حافظ و شعر و همزبانی / همزبانی گوته و حافظ / اخوان، شاعر شب سیاه غربت شهر سنگستان / نمایشنامه ایرانیان / دکتر فاستوس / روسیه و ادبیاتش

کتاب حاضر در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ به شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۹ هزار تومان، در ۱۹۰ صفحه، به همت نشر رستا به چاپ رسیده است.