علویان ترکیه

 آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS)

نوری دونمز در کتاب «علویان ترکیه» در ۱۵۲ صفحه تلاش دارد تا با تکیه بر تجربیات خود در حشر و نشر طولانی با این جمعیت دوازده امامی و مراجعه به ده ها منبع معتبر درباره آنان، غبار از چهره علویان ترکیه بزداید و تصویری واقع گرایانه و قابل قبول از آنها را به خوانندگان و پژوهشگران ارائه دهد.

کتاب علویان ترکیه نخستین اثر مستقل در زبان فارسی است که به معرفی علویان ترکیه اختصاص دارد. تصویری که مولف از علویان ترکیه عرضه می دارد علاوه بر استناد به آثار قدیم و جدید خود علویان مستند به ارتباط طولانی مدت وی با خواص و عوام علویان است.

در این کتاب درباره علوی گری آمده است: علوی گری مجموعه عقایدی است که با ولایت حضرت علی(ع) اغاز شده و تا به امروز تداوم یافته است و علوی کسی است که در راه دو امانتی که آخرین پیامبر، حضرت محمد(ص) باقی گذاشته، یعنی قرآن و اهل بیت، با عشق عمیق و با وابستگی خلل ناپذیر، گام بر می دارد.

علوی کسی است که به امام علی(ع) از صمیم قلب وابسته است و کسی است که می خواهد در این دنیا شبیه او باشد. علوی است که محکم به حبل الله و چهارده معصوم قلبا و قولا و عملا تمسک کرده است.    

عناوین اصلی فهرست کتاب به ترتیب زیر است:  نگاهی گذرا به تاریخ علویان ترکیه، ترکیب نژادی و میزان جمعیت، شخصیت های تاریخی، علویان بکتاشی و علویان غیر بکتاشی، مراکز و موسسات فرهنگی و مذهبی علویان، مراسم آیینی علویان، عقاید علویان، علویان و احکام شریعت، مقامات عرفانی در اندیشه علویان.

کلید واژگان: علویان ترکیه، اسلام، دین، پیامبر، جامعه شناسی، آیین.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.