نهمین المپیاد زبان و ادبیات فارسی درفدراسیون روسیه سوم بهمن ماه برگزار می شود

با حضور بیش از چهل تن از دانشجویان زبان فارسی دانشگاه های روسیه

نهمین المپیاد زبان و ادبیات فارسی درفدراسیون روسیه سوم بهمن ماه برگزار می شود .

 به گزارش رایزنی فرهنگی ج ا ایران در روسیه ، در تداوم برگزاری دوره ای و سالانه المپیادهای زبان و ادبیات فارسی در فدراسیون روسیه که با استقبال گسترده فارسی آموزان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی این کشور پهناور روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است ، روز سه شنبه سوم بهمن ماه برابر با ۲۲ ژانویه ، انستیتو کشورهای آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو شاهد برگزاری نهمین دوره این رقابت ها با حضور حدود چهل دانشجوی زبان فارسی از دانشگاه های مختلف روسیه خواهد بود .

نهمین المپیاد زبان و ادبیات فارسی روسیه در مواد آزمون کتبی ترجمه ، آزمون ادبی کتبی ، آزمون شنیداری ، انشاء ، نگارش و دستور و آزمون شفاهی در دو مرحله برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم کل المپیادو نفرات برتر آزمون های ادبی و شفاهی جوایز نفیسی اهداء خواهد شد .

طیق سنت سالانه در نهمین المپیاد زبان و ادبیات فارسی روسیه مولف یک کتاب برتر در حوزه زبان و ادبیات فارسی برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفته و جایزه ای به وی اهداء خواهد شد 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.