کتاب نفس از دیدگاه فلسفه ملاصدرا به زبان انگلیسی به ویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد

کتاب نفس از دیدگاه فلسفه ملاصدرا به زبان انگلیسی به ویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در ۲۵۳ صفحه در لندن منتشر شد.
در این کتاب طی نه فصل آراء ملاصدرا پیرامون نفس تحلیل شده است. نوآوریهای فلسفی وی در موضوع نفس تبییین شده است.
 و آراء ملاصدرا با افلاطون، ارسطو، ابن سینا و دکارت مقایسه شده است.
این کتاب کاملترین و بهترین کتاب به زبان انگیسی راجع به نفس از دیدگاه ملاصدرا است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.