“مسابقه عکاسی ایران امروز ۲۰۱۰”

“مسابقه عکاسی ایران امروز ۲۰۱۰”

“آکادمی مطالعات ایرانی لندن” مسابقه عکاسی ایران امروز ۲۰۱۰ را بر گزار میکند.

شرایط شرکت:

موضوع عکس ها: طبیعت، فرد، جامعه، سنت، مدرنیتی، معنویت، صلح، دوسنی، زن و خانواده.
قطع : ۴۰×۳۰سانتی متر.

رنگ: رنگی یا سیاه و سفید.
تعداد: ۴ عکس در هر بخش و حداکثر ۹ عکس از هر عکاس.

شرکت کنندگان باید عکس های خود را همراه با مشخصات کامل شامل:

نام و نام خانوادگی:

سال و محل تولد:

آخرین درجه تحصیلی:

شماره تماس:

آدرس امیل:

آدرس پستی:

و عکس جدید عکاس به آدرس ذیل ارسال نمایند.

پس از ارسال عکس ها از طریق پست، با ارسال امیل و درج مشخصات فردی خود، برگزار کننده را از ارسال عکس های خود مطلع نمایید.

پشت تک تک عکس های چاپ شده و زیر فایل دیجیتالی هرعکس این اطلاعات را بنویسید:

نام کامل عکاس:    موضوع هر عکس:   تاریخ عکاسی:     محل عکاسی:   اگر بیش از یک عکس می فرستید شماره گذاری کنید.

دو نسخه چاپ شده عکس ها و فایل دیجیتالی آن بر روی سی دی، با تفکیک دی پی ای با فرمت TIFFt یا JPG باید به آدرس برگزارکننده مسابقه ارسال شود.

عکس ها باید در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ گرفته شده باشد.

ارسال عکس برای مسابقه به منزله قبول مقرارات آن است.

رای داوری قطعی است و اعتراضی نسبت به آن پذیرفته نمی شود.

برگزار کننده مجاز است از آثار ارسالی برای چاپ در کتاب، مجله، بروشور، پوستر، کارت دعوت و کلا هر نوع استفاده رسانه ای اعم از چاپی و غیر چاپی با ذکر نام عکاس بهره گیرد.

جوایز مسابقه:

به برندگان اول تا سوم به ترتیب مبلغ ، یک ونیم میلیون، یک میلیون  و پانصد هزار تومان پرداخت خواهد شد.

اعطای  دیپلم افتخار به نفرات اول تا پنجم.

بابت هر عکس منتخب شده به غیر از نفرات اول تا سوم نیز ده هزار تومان پرداخت میشود.

برای همه کسانی که عکس هایشان متنخب میشود برای چاپ در کتاب، مجله و سایت، گواهی شرکت و تایید اتتخاب عکس صادر خواهد شد.

کپی رایت عکس های برندگان اول تا سوم و عکسهای منتخب شده  در قبال پرداخت ده هزار تومان بابت هر عکس متعلق به آکادمی خواهد بود.

عکس های منتخب شده در کتاب ایران امروز، سایت آکادمی مطالعات ایرانی لندن و “آی پی اس سی ” منتشر خواهد شد. در همه موارد استفاده از عکس ها نام عکاس قید خواهد شد.

گاهشمار مسابقه:

مهلت ارسال آثار: تا تاریخ سی ام تیر۱۳۸۹

داوری:  ۲۰ شهریور ۱۳۸۹٫

اهداء جوایز: مهر ۱۳۸۹٫

رفرنس مسابقه: “ایران امروز ۲۰۱۰”

امیل مسابقه: philosophy@iranianstudies.org

آدرس ارسال عکس ها :


London Academy of Iranian studies (LAIS), 3 Regents Plaza, 6 Greville Rd, London, NW
۶ ۵HU, UK.

Ref: Today Iran 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published.