Tag Archives: معناشناسی

گزارشی از نشست معناشناسی شناختی قرآن

هادی مشهدی نشستی با موضوع نقد و بررسی کتاب معناشناسی شناختی، نوشته‌ علیرضا قائمی‌نیا در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. مولف در این اثر با نگاه به شاخه‌ای میان رشته‌ای و البته تازه در حوزه‌ی علوم انسانی، سعی در ارائه‌ روش و شیوه ای تازه در معناشناسی، تحلیل و تفسیر قرآن داشته است. با […]