Tag Archives: مجله ترانسندنت فیلوسوفی

شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ( دوره ۱۸، شماره٢۹، دسامبر ۲۰۱۷) در لندن منتشر شد.

شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ( دوره ۱۸، شماره٢۹، دسامبر ۲۰۱۷) با یازده مقاله به زبان انگلیسی به سرویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد.