Tag Archives: فیرحی

اخوان المسلمین و آینده نظم سیاسی در خاورمیانه

 دکتر داود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال ۱۹۲۸ میلادی یعنی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی که اخوان المسلمین به عنوان گروهی فراملی در اسماعیلیه مصر به رهبری حسن البنا تاسیس شد، تا کنون این گروه توانسته عرصه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و اینک سیاسی را در نوردد و امروز این گروه […]

«فقه و سیاست در ایران معاصر» در گفت و گو با دکتر داود فیرحی

محسن آزموده- غزاله حجتی   بحث درباره کتاب مهم و حیاتی و تازه انتشاریافته داود فیرحی فراتر از حوصله این صفحه است و این اثر باید در عرصه های متنوع فکری ایران مورد کنکاش و بازخوانی قرار بگیرد، کتابی که می کوشد مسئله قانون و ارتباطش با فقه سیاسی را مورد واکاوی قرار دهد و […]