Tag Archives: سعادت

دکتر اعوانی: در هیچ موقعیتی نباید دروغ گفت

آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS) یک عضو هیت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به اینکه کانت می گوید نمی توانیم بگوییم اخلاقی هستم برای اینکه سعادتمند شوم او معتقد است اخلاق، سعادت را به دنبال می آورد نه اینکه برای سعادتمند شدن اخلاقی زندگی کنیم. از سری نشست های فلسفه و عرفان […]

گفت و گو با دکتر کریم مجتهدی: انسان نمی تواند به سعادت برسد مگر اینکه با طبیعت هماهنگ می شود

منوچهر دین پرست آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS) مفهوم طبیعت احتمالاً در تمام زبانها دلالت بر طیف وسیعی از معانی دارد و با اینکه به لحاظ شرح الاسم، با رجوع به لغتنامه ها، ظاهراً مشکلی باقی نمی ماند، ولی از هر جهت مفهوم آن را روشن نمی کند و به یقین انکار نیست که گسترش […]