Tag Archives: داوری

تأملی در سیاست علم و توسعه علمی

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم       ۱- پیشرفت علم همواره و همیشه بر طبق برنامه صورت نگرفته است. علم جدید از ابتدا که به وجود آمد با طرح جامعه جدید و شئون دیگر تجدد هماهنگ و متناسب بود و در هماهنگی با آنها بسط می­یافت، اما از زمانی که در جامعه […]

درباره الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم   این یادداشت خلاصه یک سخنرانی است که در  مراسم افتتاح «کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» در حضور جمعی از استادان و دانشمندان کشور ایراد شده است. تهیه الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی کاری خطیر و عظیم است و پیداست که باید از راه دانایی و تفکر و فارغ […]