Tag Archives: ادب فارسی

دو کلمه در باب زبان و ادب

 دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم سخن من دو کلمه است و با این دو کلمه می­خواهم بگویم که میان ادبیات به معنی پژوهش­های ادبی و شعر و رمان نباید اشتباه شود. در حدود سی سال پیش یک همکار دانشمند که متأسفانه اکنون در میان ما نیست، مرا ملامت کرد که در نوشته­ای از […]