فیلسوفان معاصر ایران: غلامحسین ابراهیمی دینایی

ابراهیمی دینایی، غلامحسین

 

غلامحسین ابراهیمی دینانی (۱۳۱۳- اصفهان) از بزرگترین اساتید فلسفه اسلامی معاصر است.. دینانی تسلط بر فلسفه ابن سینا، ابن رشد، سهروردی و ملاصدرا دارد. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سال‌های اخیر است. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخ شهاب‌الدین سهروردی تاکنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته‌است. هم‌اکنون استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهراناست. او در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و مدرسه عالی شهید مطهری به تدریس فلسفه پرداخته‌است. ابراهیمی دینانی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است. او در سال ۱۳۸۴ با کتاب دفتر عقل و آیت عشق، در سال ۱۳۸۵ با کتاب درخشش ابن رشد در حکمت مشاء و در سال ۱۳۸۹ با کتاب فلسفه و ساحت سخن برنده جایزه کتاب سال شد. او چهره برتر فلسفه ایران در اولین دوره همایش چهره‌های ماندگار است.

او تحصل کرده حوزه و دانشگاه است. وی از شاگردان سید روح‌الله خمینی و سید محمد حسین طباطبایی بوده و نیز شاهد مباحث فلسفی هانری کربن و علامه طباطبایی بوده ‌است. او سپس در دانشگاه تهران تحصیل فلسفه نمود و دکترای فلسفه اسلامی اخذ نمود.

برخی از کتاب‌های غلامحسین ابراهیمی دینانی عبارتند از:

قواعد کلی فلسفی در فلسفهٔ اسلامی(در سه مجلد)، چاپ و نشر انجمن حکمت و فلسفه، تهران، ۱۳۵۷و مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۵.

دفتر عقل و آیت عشق، سه جلد، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۰.

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، سه جلد، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۶.

وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲. و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، انتشارات حکمت، ۱۳۶۴.

اسماء و صفات حق، انتشارات اهل قلم، ۱۳۷۵و سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶.

نیایش فیلسوف، دانشگاه رضوی آستان قدس، مشهد، ۱۳۷۷.

شبهه آکل و ماکول، دائرهالمعارف بزرگ اسلامی (دبا). بازبینی‌شده در خرداد ۱۳۸۷.

درخشش ابن رشد در حکمت مشاء، ناشر طرح نو، ۱۳۸۴.

فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ، ناشر هرمس، ۱۳۸۹.

هستی و مستی، حکیم عمر خیام نیشابوری، ناشر اطلاعات، ۱۳۹۰.

فلسفه و ساحت سخن، ناشر هرمس، ۱۳۸۹.

مقدمه‌ای بر شرح فصوص جندی، تصحیح جلال‌الدین آشتیانی.

ع‍ق‍لان‍ی‍ت و م‍ع‍ن‍وی‍ت، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

دُر سخن (هزار نکته قصار فلسفی و عرفانی)، ناشر نور سخن ۱۳۹۴

معمای زمان و حدوث جهان، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۳

سخن ابن سینا و بیان بهمنیار، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۲

خرد گفتگو (درسگفتارهای فلسفی)، ناشر هرمس ۱۳۹۳ خبر انتشارمقدمه کتاب

از محسوس تا معقول، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۴

من و “جزمن”، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۴

معاد، انتشارات حکمت ایران ۱۳۹۱

پرسش از هستی یا هستیِ پرسش، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۵

فراز و فرود فکر فلسفی، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۵

اختیار در ضرورت هستی، مؤسسه حکمت و فلسفه ایر

اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه. نشر نور سخن ۱۳۹۷

کلمات طاهر، شرح کلمات قصار باباطاهر عریان، نشر نور سخن ۱۳۹۷. خبر انتشار

شرح کلمات مکنونه ملا محسن فیض کاشانی. نشر نور سخن ۱۳۹۷

شرح رسائل: «الزورا» و «تهلیلیه» علامه جلال الدین دوانی. نشر نور سخن ۱۳۹۸

شرح المشاعر صدرالمتألهین شیرازی. نشر نور سخن. ۱۳۹۸

عرفان شرقی، شرح رساله «مقصد اقصی» عزیز الدین نسفی، نشر نور سخن، ۱۳۹۹

آفاق تفکر. نشر نور سخن. ۱۳۹۹

گزینش فکر در فلسفه. نشر نور سخن. ۱۳۹۹

دینانی در تلویزیون حکومتی ایران به معرفی فلسفه اسلامی به زبان ساده از سال ۱۳۸۷ پرداخته است. او بخاطر دوستی با رهبر ایران از گزند تکفیر و تفسیق مخالفان فلسفه در امان مانده است.

او عضو هیات ویراستاران مجله ترانسندنت فیلسوفی(Transcendent Philosophy Journal )، آکادمی مطالعات ایرانی لندن است.