کتاب «زندگی پس از مرگ» تألیف دکتر سیدسلمان صفوی منتشر شد

کتاب «زندگی پس از مرگ» تألیف دکتر سیدسلمان صفوی، فیلسوف و قرآن‌پژوه، در تهران و لندن منتشر شد.

 این کتاب با روش و رویکردی نو «زندگی پس از مرگ» را به مثابه «ابرگفتمان» از منظر فلسفی و عرفانی بر اساس تعالیم کلام‌الله مجید تبیین کرده است. «ما ز بالاییم و بالا می‌رویم – ما ز دریاییم و دریا می رویم». مرگ نابودی نیست، بلکه انقطاع از عالم مادی و پیوستن به عالم غیب است، مرگ صعود پس از هبوط است. مرگ؛ گذار و سفر روح انسان از مرتبه پایین به مرتبه اعلاست.

در دوره سیطره کمیت بر زندگی بشر، ذهن و جان ما هر از گاهی متوجه امر زندگی ابدی و کم و کیف آن می‌شود. زندگی پس از مرگ واقعیتی شگفت‌انگیز و حاکی از این است که پس از مرگِ کالبد فیزیکی؛ بخش جوهری هویت هر انسان فارغ از دین و ملیت همچنان به زندگی خود ادامه می‌دهد. زندگی پس از مرگ واقعیتی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند.

شناخت زندگی پس از مرگ؛ با آموزش چگونگی اداره حکیمانه زندگی این جهانی، انسان‌ها را به این قاعده طلایی توجه می‌دهد که دنیا دارِ فناست و زندگی ابدی در جهان بالاتر است. مرگ‌آگاهی موجب میل و شوق انسان عاقل به کردار نیک و اجتناب از رفتار ناپسند می‌گردد. پیرامون معاد از دیرباز کتب متعدد تألیف شده، اما در این کتاب اصل معاد به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و فراگفتمانی قرآن کریم با روشی نو و جامع‌نگر با تکیه بر فهم معناشناختی قرآن تبیین شده است.

ویژگی‌های این کتاب عبارت از: ۱. رویکرد کل‌نگر به زندگی پس از مرگ در قرآن کریم، ۲. تعامل جزء و کل آیات قرآنی مربوط به معاد با یکدیگر با استفاده از تکنیک سیکل هرمنوتیکی؛ به منظور فهم جامع‌تر از زندگی پس از مرگ، ۳. طبقه‌بندی موضوعی آیات قرآنی مربوط به معاد به عنوان چارچوب کلی فراگفتمان معاد قرآنی، ۴. بررسی معاد با روش تفسیر قرآن به قرآن، ۵. تبیین سوره‌هایی که اکثر آیات آنها در ارتباط با معاد است؛ با رویکرد کل‌نگر، ۶. استنتاج احکام و پیامدهای معاد به زبان قرآن برای نخستین بار، ۷. شناسایی و تبیین آیات طلایی معاد در چارچوب جهان‌بینی قرآنی به ترتیب مصحف، ۸. تألیف کتاب با رویکرد تقریب مذاهبی و استناد تفسیری به برخی از امهات تفاسیر فریقین و ۹. ارجاع به احادیث تفسیری و تا حدِّ امکان اجتناب از  ذکر احادیث ضعیف  هستند.

کتاب «زندگی پس از مرگ؛ معاد در قرآن» با زبانی سلیس و روان به صورت مستند با اجتهادی نو در فصل‌بندی و تفسیر برای جوانان به ویژه دانشجویان رشته‌های معارف اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی تألیف شده است. این کتاب دارای ۹ فصل در ۳۴۲ صفحه است که از سوی انتشارات سلمان آزاده در تهران منتشر شده است. این کتاب به صورت «پی دی اف» یا فیزیکی از طریق سایت http://www.iranth.com/i/index۴۱.htm قابل تهیه است.

سیدسلمان صفوی، قرآن‌شناس معاصر، پیش از این در حوزه قرآن‌شناسی کتاب‌های دانشنامه معاصر قرآن کریم، تفسیر ساختاری سوره حمد، صراط مستقیم، نماز، دعا، مهرتابان، توحید الهی و نهضت انبیا را منتشر کرده است. کتب در دست چاپ وی نیز تفسیر ساختاری سوره بقره و موسی در قرآن نام دارند.