رساله «هو در قرآن و میراث عرفان اسلامی»، تالیف دکتر سید سلمان صفوی  منتشر شد

رساله «هو در قرآن و میراث عرفان اسلامی»، تالیف دکتر سید سلمان صفوی توسط انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد. 

جایگاه واژه رمزی هُو در قرآن و میراث عرفانی ما بی نظیر است. هُو اشاره رمزی به ذات پنهان حضرت عشق است. او در مرتبه ذات از مانهان است، اما با سفر عاشقانه؛ جنبه های بیکران جمالی و جلالی هُو برای مسافر سرگشته و شیفته هُو دلنوازی می نماید و دل عاشقآشکارا مشاهده میکند که هُو اول و آخر زندگی او و جهان است.  این رساله به صورت موجز و آکادمیک این موضوع مهم را  تبیین کرده است. طراحلوگوی جلد: محمد سعید نقاشیان.

 

مقدمه

هو در قرآن کریم

سوره توحید: نسب نامه ایزد یکتا

هو در سوره توحید

نسبت ما با هو

معنای هو در ادبیات عرفانی

معنای هُو از دیدگاه مولانا

معنای هُو در دیوان سعدی شیرازی

معنای هُو در دیوان ملا محسن فیض کاشانی

اهمیت ذکر هو

اربعین ذکر یَا هُو یَا مَن هُو لا هُو اِلّا هُو ۹۲

هُو به مثابه اسم اعظم

هُو در دعای جوشن کبیر

هُو در دعای مشلول

ذکر شریف لاهُو إلّا هُو

ذکر یا هُو یَا مَن هُو یَا مَن لَیسَ اِلّا هُو

ذکر یَا اللهُ یَا هُو

هُو، خضر نبی و امام علی علیهمالسلام

سنت ذکر هُو

هُو در خوشنویسی و نقاشی خط

منابع