پیام نوروزی رییس آکادمی مطالعات ایرانی لندن

به نام‌ ایزد یکتا
یا ولی به حق علی، حول حالنا به احسن احوال.
نوروز؛ عید باستانی ما ایرانیان، عید زادروز دگرباره طبیعت و عید بازخوانی زندگی و شروع فصل جدید را با آرزوهای زیبا و بزرگ، شاد باش می گویم. 
باشد که در سال نو، دوستی و بخشش و سخا و صفا را پیشه خود سازیم و گامی مثبت جهت ساختن جهانی به دور از خشم و نفرت و جنگ، و سرشار از مهر و صفا و انسانیت و جوانمردی و معنویت برداریم. 
تقارن تولد بهار و میلاد اسوه متعالی جوانمردی، آزادگی و عدالت امام علی(ع) بشارتی الهی به سالی روشنتر است.
پاینده و زنده باد وطن عزیزمان ایران و عزتمند باد ملت بزرگ ایران.
با مهر
سید سلمان صفوی
نوروز ۱۳۹۸
لندن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.