کتاب «ارکان فلسفه هنر اسلامی» تالیف دکتر سید سلمان صفوی در ۲۰۶ صفحه مصور رنگی در تهران و لندن منتشر شد.

کتاب «ارکان فلسفه هنر اسلامی» تالیف دکتر سید سلمان صفوی در ۲۰۶ صفحه مصور رنگی در تهران و لندن منتشر شد.

صفوی که فیلسوفی نوصدرایی است در کتاب «ارکان فلسفه هنر اسلامی»  با نگاهی نو به تبیین مبادی فلسفی و عرفانی  هنر اسلامی با رویکرد حکمت نو صدرایی می پردازد.  «زیبایی»، «خیال»، «معرفت»، «عشق»، «مشکک بودن وجود و هنر بمثابه وجود»، «هنر بمثابه تجلی اسما و صفات الهی و نور خدا»، «نقش نور و رنگ»، «وحدت در کثرت و کثرت در وحدت»  و «نماد گرایی» از مباحث اصلی ارکان نظری هنر اسلامی به شمار می روند.

وی در این کتاب دو نگاه توصیفی و جغرافیایی را نقد نموده است. او نگاه صرفا توصیفی به هنر اسلامی را که در دانشگاههای غربی تدریس میشود را  نقد نموده است و استدلال کرده است که ورای ظواهر هنر اسلامی، معنایی متعالی وجود دارد که با روش تاویل فلسفی و عرفانی(هرمنیوتیک معنویه می توان آنرا فهمید.

صفوی در مقابل نگاه جغرافیایی محور که معتقد است هنر اسلامی وجود ندارد بلکه فقط هنر ایرانی، ترکی، عربی وجود دارد و هنرهای این ملل ربطی به یکدیگر ندارند، در  این کتاب تبیین نموده است که هنر اسلامی در همه کشورهای اسلامی اعم از آسیایی، افریقایی و اروپایی(اندلس، بوسنی، آلبانی، تاتارستان) دارای وحدت نگاه، حس و خیال متعالی به امر قدسی و بیان هنری ابعادی از جمال و جلال تجلیات حضرت حق از منظر هنرمند مسلمان است.

در این کتاب به آثار هنری خوشنویسی، معماری، موسیقی، نقاشی، نقاشی-خط، نگارگری، مجسمه سازی، صنایع دستی، تیاتر و سینما اشاره شده است و به آرای فیلسوفان و عارفانی نظیر فارابی، ابن سینا، غزالی، سهروردی، ملاصدرا، نجم الدین کبرا، محی الدین اندلسی، مولوی، شبستری، بوکهارت و نصر استناد شده است.

این کتاب به بیش از صد منبع فارسی، انگلیسی و عربی ارجاع داده شده است و کتاب شناسی معتبری در زمینه هنر اسلامی در پایان کتب معرفی شده است.

مخاطب این کتاب طبقه جوان، هنرمندان و دانشجویان هنر، فلسفه و عرفان هستند. و منبع درسی مفیدی برای دانشجویان رشته های هنر، فلسفه و عرفان است.

کتاب مذکور به صورت رنگی چاپ شده است و حاوی بیش از ۱۰۰ تصویر رنگی از دوره صفویه تا امروز از کشورهای مختلف است.

دکتر سید سلمان صفوی، دکترای فلسفه دین و فوق دکترای فلسفه هنر از سواس، دانشگاه لندن و مولف دهها جلد کتاب در حوزه فلسفه، عرفان و هنر به زبان های انگلیسی و فارسی است. وی سردبیر مجله تخصصی ترانسندنت فیلوسوفی و رییس آکادمی مطالعات ایرانی لندن است.

این کتاب در ایران از سوی انتشارات سلمان آزاده(تهران) منتشر شده است.