گزیده قصیده استاد موسوی گرمارودی در تقدیر دانشنامه معاصر قرآن کریم

سید علی موسوی گرمارودی، شاعر معاصر کشورمان در آیین رونمایی دانشنامه معاصر قرآن کریم که با حضور جمعی از دانشمندان و فرهیختگان قرآن‌پژوهی و ادب فارسی امروز در حوزه هنری برگزار شد، با بیان اینکه حجت‌الاسلام سیدسلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن و سرپرست علمی دانشنامه معاصر قرآن کریم علم را برای اهداف قدسی در اختیار گرفتند، شعری در تقدیر تلاش‌های وی سرود:

«تـیغ،جـوهر گـیرد‌ از‌ سرپنجۀ جنگ‌آوران


ورنه آهن پارهـ‌ای در دکـّه آهـنگر است

رخش با مهمیز ‌رستم‌،رخش‌ رستم می‌شود


ورنه اکنون هم سمنگان پُر ز اسب و استر است

رخش دانش هم‌ سواری‌ فحل خـواهد رسـتمی


ایـن هَیون توسن بود هرچند نیکوگوهر است

مردِ تـقوا‌ مـی‌تواند‌ شد‌ بر این توسن سوار


علم،بی‌تقوا سِتَرون،علم،بی‌دین،ابتر است

رستمِ این هر دو‌ میدان‌ گر همی جـویی ز مـن


گـویمَت نام کسی را کو یلی گندآور ‌است‌»