دانشنامه معاصر قرآن کریم با حضور اساتید و محققان قرآن و ادب فارسی ۲۹ آبان ماه در حوزه هنری رونمایی می شود.


دانشنامه معاصر قرآن کریم که به سرپرستی علمی و سرویراستار دکتر سید سلمان صفوی توسط آکادمی مطالعات ایرانی لندن و انتشارات سلمان آزاده در قم و لندن همزمان با دهه محرم حسینی ۱۳۹۶ منتشر شد، ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶در حوزه هنری تهران با حضور اساتید و محققان قرآن و ادب فارسی رونمایی می شود.

در این مراسم دکتر مومنی(رییس حوزه هنری)، آیت الحق دکتر سیدسلمان صفوی، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، آیت الله کوشا، دکتر سرمدی و استاد موسوی گرمارودی به ارائه سخن می پردازند.

در مراسم رونمایی لوح تقدیر به نویسندگان، ویراستاران، مجریان، حامیان و ناشر(انتشارات سلمان آزاده) دانشنامه معاصر قرآن کریم  از سوی حوزه هنری و آکادمی مطالعات ایرانی لندن اهدا میشود.

این مراسم ۲۹ آبان ماه از ساعت ۱۵ در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، تماشاخانه مهر برپا می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.