کتاب «فقه الله اکبر»، در باب تجلی خدا در قران و شعر فارسی از بابا طاهر تا قیصر امین پور، نوشته دکتر سید سلمان صفوی و دکتر مهوش السادات علوی منتشر شده است.

فقهُ اللهِ اکبر (هرمنیوتیک معنوی خدا در قرآن و شعر فارسی) تالیف آیت الحق سید سلمان صفوی و دکتر مهوش السادات علوی از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد.

کتاب «فقه الله اکبر»، در باب تجلی خدا در قران و شعر فارسی از بابا طاهر تا قیصر امین پور، شامل مقدمه و شش فصل در ۶۳۶ صفحه منتشر شده است.
کتاب فقه الله اکبر با نگاهی نو به استنباط احکام معنوی و عملی خدا در قرآن کریم پرداخته است.  از سوی دیگر فهم معنوی عرفا از خدا به سبک هنری در هزار سال تاریخ هنر شعر عرفانی فارسی  همراه با تحلیل عمیق دیدگاه برخی  حکیمان و عارفان نظیر فردوسی، مولوی و شیخ صفی الدین اردبیلی ارایه شده است.

 

فصول کتاب فقه الله اکبر عبارتندفصل اول– تعریف و انواع فقه. فصل دوم– تاریخ خدا شناسی از زرتشتیت تا دوره مدرنفصل سوم– روش هرمنیوتک معنوی فهم قرآنفصل چهارم– نگاه اجمالی به فقه الله در قرآنفصل پنجم– نگاه تفصیلی به فقه الله در قرآنفصل ششم– تجلی خدا در منظومه های عرفانی فارسی
در فصل ۶ تجلی خدا در شعر بابا طاهر، حلاج، فردوسی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، ناصر خسرو، سنایی، عطار، نظامی، مولوی، عراقی، سعدی، شیخ صفی الدین اردبیلی، حافط، شاه نعمت الله ولی، آرتیمانی، فیض کاشانی، نیما یوشیج، سپهری، شهریار، امام خمینی و قیصر امین پور ذکر شده است.
بین معارف اسلامی؛ «فقـهُ اللهِ اکبر» برترین معرفت است. «فقـهُ اللهِ اکبر» علمی است که پس از تهذیب نفس وَ پالایش و اصلاح قلب از طریق صدقِ توجه الى الله تعالى در دل سالک تجلی مییابدبدین نحو که «أن تعبد الله کأنک تراه و إن لم تکن تراه فإنه یـراک»: الله تعالی را چنان عبادت کنی که گویی او را میبینی، پس اگر او را نمیبینی؛ او تو را میبیند. «فقـهُ اللهِ اکبر»؛ عرفان و معرفت شهودی به خدا، صفات، اسماءالحسنی و افعال حق تعالی استخدایی که «هُوَ الوَاحِدُ الأَحَد فِی ذَاتِـهِ وَ أَسمَائِـهِ وَ صِفَاتِـهِ وَ أَفعَالِـهِوَ هُوَ وَحدَهُ، وَحدَهُ، وَحدَهُ» است: «لَیسَ کمِثـلِـهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ»(سوره شورىآیه ۱۱): هیچ چیز مانند او نیست و اوست شنوا و بینا. «و أنه سبحانه الرب … و کل ما سواه مربوب، و هو الملک … و کل ما سواه مملوک». لذا علم به «الله» و أسماء و صفات و افعال حضرت حق جلَّ جلالـه اشرف علوم و برترین علم قدسی است. «فقـهُ اللهِ اکبر» از مقوله شهود و مکاشفه وَ محصول ریاضت نفس، تجربهعرفانی و مجاهدت معنوی است. «فقـهُ اللهِ اکبر» حکمتی است که در قلب منـوَّر به نـور حقّ ظهور مییابدجنس علم «فقـهُ اللهِ اکبر» از نوع دیدن و چشیدن است، نـه دانستنِ صِرف.
آیت الحق دکترسید سلمان صفوی و دکترمهوش السادات علوی؛ دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشگاه لندن و عضو هیئت علمی آکادمی مطالعات ایرانی لندن و عضو هیئت مؤسس و هیئت علمی دانشنامه معاصر قرآن کریم هستند