کتاب «روش فکری اندیشمندان مسلمان،از تجربه تاتجربه عرفانی» به زبان انگلیسی تالیف دکتر «نادیا مفتونی» در لندن منتشر شد

کتاب «روش فکری اندیشمندان مسلمان، از تجربه تا تجربه عرفانی» تالیف دکتر «نادیا مفتونی» استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد.

کتاب «روش فکری اندیشمندان مسلمان، از تجربه تا تجربه عرفانی»،THINKING METHODS IF MUSLIM THINKERS FROM EXPERIENCE TO MYSTICAL EXPERIENCE  تالیف دکتر «نادیا مفتونی» استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران در لندن از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد.

این کتاب دارای ۳۸۰ صفحه و ۴ فصل است. در فصل اول به آرای ریاضی خوارزمی پرداخته و غزالی را نقطه عطف تحول فکری یاد کرده است. در فصل دوم به اندیشه های ابن هیثم پرداخته. در فصل سوم اندیشه های علمی، هنزی و فلسفی فارابی تحلیل شده است. در فصل ۴ به تحلیل اندیشه تجربه عرفانی پرداخته شده است و اندیشه های عرفانی و بستر تاریخی جریان فکری شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، مولانا جلال الدین رومی و شیخ صفی الدین اردبیلی را تحلیل کرده است.

مولف به خوبی نشان داده است که چگونه اندیشه علمی، فلسفی و عرفانی اسلامی-ایرانی نهایتا با جنبش فکری طریقت صفویه موفق به تشکیل حکومت ملی ایرانیان پس از اشغال عربها و رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران میگردد.