ترجمه تاتاری بخش حکمتها و کلمات قصار نهج البلاغه منتشر شد

ترجمه تاتاری بخش حکمتها و کلمات قصار نهج البلاغه به قلم محمد علام مصطفی از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و با همکاری بنیاد دینی «اخلاص» ـ اوفا و مؤسسه حکمت اویس قرنی منتشر شد.

گفتنی است که مترجم اثر، محمد علام مصطفی، امام خطیب مسجد اخلاص شهر اوفا، پایتخت باشقیرستان است. بخش‌های دیگر نهج البلاغه نیز توسط همین مترجم در حال ترجمه به تاتاری است. بخش منتشر شده حاضر، شامل ۴۸۰ حکمت و کلمه قصار است که در ۱۸۰ صفحه وزیری، توسط مؤسسه انتشاراتی صدرا ـ مسکو به خط سیرلیک تاتاری همراه با متن عربی به زیور طبع آراسته شده است.

قابل ذکر است که نخستین ترجمه روسی نهج البلاغه، از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به قلم عبدالکریم تاراس چرنینکو، به زبان روسی ترجمه و با استقبال خوب مخاطبان مواجه گشت. قابل ذکر است که چاپ نخست این ترجمه روسی، در سال ۲۰۰۷ از سوی انتشارات ادبیات شرق وابسته به آکادمی علوم روسیه ـ مسکو، چاپ دوم آن در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات ایدیل پرس ـ قازان و نیز چاپ سوم آن در سال ۲۰۱۵ از سوی نشر صدرا ـ مسکو روانه بازار شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.