شماره جدید مجله بین المللی “ترانسندنت فیلوسوفی” منتشر شد 

شماره جدید مجله علمی و پژوهشی “ترانسندنت فیلوسوفی” (دوره ۱۶، شماره ۲۷، دسامبر ۲۰۱۵ ) به سر دبیری دکتر سید سلمان صفوی به زبان انگلیسی  در لندن منتشر شد


Trans-Phil-Cover-Vol16-e1a
ترانسندنت فیلوسوفی ژورنال” تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر می‌شود این مجله معتبرعلمی از سال۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌ شود و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای برجسته اروپا، آمریکا و آسیا هستند


پروفسور چیتیک، پروفسور موریس، پروفسور نصر، دکتر اعوانی، دکتر پازوکی، دکتر محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر داوری، پروفسور می‌شو، ، پروفسور لیمن، پروفسور لندولت از هیئت داوران مقالات آن هستند.
آیت الله سید محمد خامنه ‌ای، آیت الله محسن اراکی و دکتر سید سلمان صفوی بنیانگذاران این مجله علمی پژوهشی هستند.

این مجله علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا “دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان” آمریکا ثبت شده است و به عنوان مجله‌ ای تخصصی و بین المللی در مطالعات مقایسه‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است

برای دیدن مجله اینجا را کلیک کنید.

کلید واژگان: مجله تخصصی ترانسندنت فیلوسوفی، فلسفه اسلامی، عرفان، مسجر گوهر شاد، شیخ صفی الدین اردبیلی، ابن عربی و کبرویه، عرفان شیعه، فارابی، مسئله شر، آکادمی مطالعات ایرانی لندن.