دکتر محقق داماد: اندیشمندان ادیان در حل بحران مذهبی کنونی با سازمان ملل متحد همکاری کنند

آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS)

منوچهر دین پرست

آیت الله  دکتر سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم  در پایان کنفرانس بین المللی «دین برای صلح» در دفتر د   بیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک با بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل ملاقات کردد. دکتر محقق داماد در گفت و گویی که با دبیر کل سازمان ملل متحد انجام داد، به قرائتهای مختلف در دین اسلام اشاره کرد و گفت:” از میان قرائت های مختلف از مکتب اسلام، قرائت  شیعه مکتبی عقلانی و  تفسیری عقلایی و منطقی نسبت به دین اسلام و به طور کلی نسبت به ادیان  است.” دکتر محقق داماد به بان کی مون گفت: “ما بر این باوریم ادیان راهگشای برقراری صلح و آرامش میان انسان ها در دنیا و آخرت هستند.”

کلیدواژگان: مطالعات اسلامی، صلح، فرهنگستان علوم، ادیان، سازمان ملل، مسلمانان، شیعه، توسعه پایدار، محقق داماد.

این عالم شیعی که در روزهای۲۶ و ۲۷ شهریور در نشست جنبی سالیانه سازمان ملل متحد سخنرانی داشت به بان کی مون گفت: ” در اسلام تفکر سلفی مساوی با افراط گرایی است و دلیل بروز چنین حوادث ناگواری در عصر حاضر، دزدیده شدن اسلام واقعی و جایگزین کردن تفکرات سلفی در اذهان جمع قلیلی از پیروان دین مبین اسلام است که بخاطر فهم ناقص از اسلام، به نام دین چنین جنایاتی را بیخردانه مرتکب می شوند.” به گفته رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران “تنها راه حل چنین بحرانی، آشنا کردن مسلمانان با تصویر کامل اسلام واقعی است”.

دکتر محقق داماد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: “اسلام عبادت خدا را، که مظهر رحمت و مهربانی است، بر ما واجب می داند. افراط گرایان در هیچ کجای جهان نه تنها بویی از رحمت و مهربانی با بشر نبرده اند، بلکه دنیای انسان ها را تبدیل به جهنم کرده اند و شاهد غضب الهی خواهند بود”. آیت الله محقق داماد در این دیدار یکی از تألیفات خود را که به زبان انگلیسی با موضوع “حمایت از شهروندان  در زمان جنگ مسلحانه از نظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام » منتشر شده به دبیر کل سازمان ملل متحد اهدا کرد. در بخشی از این کتاب به نظر فقهی فقیهان شیعه نسبت به حرمت به کارگیری سلاح های کشتار جمعی در جنگ پرداخته شده  که مورد توجه دبیر کل سازمان ملل متحد قرار گرفت. در این دیدار بان کی مون خواستار همکاری و همراهی متفکران و صاحب نظران و اندیشمندان ادیان مختلف جهان در حل بحران مذهبی کنونی با سازمان ملل متحد شد. آیت الله دکتر محقق داماد نیز با استقبال از پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل، آمادگی خود را برای هر گونه کمک علمی در راستای حل این بحران اعلام کرد.

همایش بین المللی “ادیان برای صلح” که طی روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور در نیویورک برگزار شد، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، سخنرانی با عنوان « اندر نکوهش خود برتر بینی قدسی» ایراد کرد. این همایش بین المللی با حضور اندیشمند و متفکران از کشورهای مختلف جهان در نیویورک برگزار شد و سخنران افتتاحیه این نشست بانکی مون دیرکل سازمان ملل بود.  هدف از این کنفرانس تایید هماهنگی و هم سازی بین ارزش های زیربنایی اهداف توسعه پایدار (SDGS)) و ارزش های ادیان بزرگ جهان است.