بزرگداشت مجاهداتهای حضرت شیخ صفی الدین اردبیلی در دانشگاه لندن برگزار می شود.

بمناسبت هفتصدمین سالگرد رحلت حضرت شیخ صفی الدین اردبیلی، عارف فرهنگ و تمدن ساز، ۲۶ آ بان ۱۳۹۳ سمیناری با سخنرانی پروفسور نصر با عنوان“تعالیم معنوی اسلام و نیازهای انسان امروز” در امپریال کالج دانشگاه لندن به دعوت آکادمی مطالعات ایرانی لندن با همکاری انجمن دانشجویان مسلمان  برگزار می شود.Seyyed-Hossein-Nasr-Lecture-held-by-lais-nov-2014-poster-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.