بچه های ما باید عاشق صلح و آرامش باشند

آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

در بین فیلسوفان کانت را پدر صلح جهانی می دانند. دلیل این امر رساله ای است که کانت بنام صلح پایدار نگاشته است. این کتاب را این فیلسوف بزرگ بعد از حمله فرانسه به پروس و تحت تأثیر آن دوران تالیف کرده است و به همین دلیل عنوانش را صلح پایدار گذارده است.

کانت در متن کتاب می نویسد سالهای پیش مهمانخانه دار هلندی این عبارت طنز آمیز را با تصویری از یک گورستان در بالای تابلویی بر سر هتل خود نصب کرده بود که در بالای آن نوشته بود سرزمین آرامش ابدی یا صلح جاویدان. کانت ادامه می دهد که این عبارت درباره عموم مردم صادق است یا درباره کشورها و ملت ها در برابر جنگ؟ این عبارت نشان می دهد که کانت اسم کتابش را از این تابلو گرفته است که برخی معتقدند این نام برای این کتاب حاکی از یک یاس است که این فیلسوف برای صلح داشته است و خواسته است بگوید صلح پایدار فقط برای مردگان متصور است.

اما قبل از کانت بسیاری دیگر در مورد این موضوع یعنی صلح نوشته بودند. از جمله توماس آکوئیناس هم از صلح می نویسد و همچنین ادیان الهی همه دم از صلح می زنند اما چرا کانت را پدر صلح جهانی می گویند؟ به نظرم درست است که قبل از کانت بسیاری در مورد صلح صحبت کرده اند اما هیچ کدام یک نظام و تشکیلات را پیشنهاد نکرده بودند. آکوئیناس گفته بود اما پیشنهاد عملی نداده بود. اولین کسی که دم از تشکیلات زد این فیلسوف بود و او بود که کاری حقوقی کرد و سازمان ملل اندیشه اش از این کتاب گرفته شده است. اما یکی از نویسندگان نقاد کانت را خواندم که می گفت به عدد ۱۳۰ صفحه کتاب بعد از کانت در آلمان جنگ اتفاق افتاد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد پیامی صادر کرده بود و ما هم پیامی به ایشان دادیم که شما در تحقق و آموزش صلح کوتاهی نکنید. صلح را تعلیم و تربیت دهید. اگر کانت نظام تشکیلات پیش بینی کرده است فقط با دستگاههای نظامی نمی شود صلح را ایجاد کرد. ما باید ابتدا فرهنگ صلح را ایجاد کنیم که تنها راهش آموزش به بچه ها در مدرسه و دبستان و … است.

یک پیام هم به رئیس جمهور بدهیم که به آموزش و پرورش دستور بدهند که به بچه ها یاد بدهند که عاشق صلح و آرامش باشند. آنها را عاشق صلح و آرامش تربیت کنیم. ایرانی را عاشق صلح و آرامش تربیت کنیم و صدا و سیما هم فقط خون و خونریزی به نمایش نگذارد و وقتی را هم به آموزش صلح اختصاص دهد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.