عرفان و هنر در دوره مدرن در گفتگو با دکتر پازوکی

گفت و گو مقام فلسفه است و اصولا با فلسفه آغاز شده است. فلسفه پرسش از ماهیت موجودات را آغاز کرد. معلمان اولیه گفت و گو سقراط و افلاطون بودند که گفت و گو را به عنوان مقدمات سیر معرفتی وصول به حقیقتی که ناگفتنی است تعلیم می داد

اما وقتی سخن از عرفان به میان می آید، چگونه می توان گفت و گو کرد و از کلام لسان الغیب خواجه شیراز که گفت و گو آیین درویشی نبود غافل بود. فقر و درویشی آنچنان که حافظ در جایی دیگر می گوید : روضه خلد برین خلوت درویشان است، مربوط به شان باطن و معنویت اسلام است و در آن مقام خلوت، گفت و گو چه به معنای مجادله و چه به معنای مرسوم آن جایی ندارد. در آن مقام گفت و گو و هم زبانی جای خود را به هم دلی می دهد.

کتاب حاضر که با عنوان “عرفان و هنر در دوره مدرن” اثر دکتر شهرام پازوکی، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، توسط نشر علم منتشر شده، گفت و گو درباره عرفان و بخشی از همان ماجراهایی است که در جوانب آن وجود دارد.

پس اگر در این کتاب، سخن از عرفان گفته می شود بزرگواران اهل سلوک و عرفان به نگارنده اجازه این کار را می دهند که خلاف درویشی رفتار کند و با آموزش فلسفی و البته اندوخته های اندک عرفانی خود به آن بپردازد.

کتاب حاضر گزیده ای از گفت و گوهایی است که از حدود پانزده سال پیش تا کنون با دکتر پازوکی انجام شده و بر حسب موضوع اینجا جمع آوری شده است. موضوع اصلی کتاب حاضر تفکر عرفانی در دین است به طور کلی و به تبع آن تصوف و عرفان اسلامی، و شئون و جوانب مختلف آن، خاصه اخلاق و هنر چه از حیث ماهوی و چه از حیث تاریخی و فرهنگی، در گذشته و در عالم مدرن. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *