ترجمه روسی “علوم قرآنی” اثر آیت الله معرفت در مسکو منتشر شد

در ادامه همکاریهای علمی انتشاراتی بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه و سازمان سمت ترجمه روسی ” علوم قرآنی “اثر مرحوم آیت الله معرفت در مسکو منتشر شد .

قرآن مهمترین منبع معارف اسلامی در نزد مسلمانان ، از صدر اسلام مورد تحقیق و بررسی اصحاب پیامبر ص و ائمه ع و دانشمندان مسلمان بوده وهست .حاصل این تلاشها تحت علوم متعددی ساماندهی شده که “علوم قرآنی ” یکی از مهمترین آنان است.

مرحوم آیت الله معرفت یکی از دانشمندان برجسته در حوزه علوم قرآنی بود که آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته است.این مولف گرانقدربه سفارش سازمان سمت و با هدف تهیه متن درسی دانشگاهی اقدام به نگارش کتاب “علوم قرآنی “نمود .و این اثر در سال ۱۳۷۹ توسط سازمان سمت به چاپ رسید و بارها نیز تجدید چاپ شد.

بنیاد مطالعات اسلامی در راستای گسترش و نشر معارف قرآنی و تهیه متن درسی جهت مراکز آموزشی روسیه،اقدام به ترجمه و نشر “علوم قرآنی ” به زبان روسی نمود .انتشار این اثر یکی از پروژه های مشترک سازمان سمت و بنیاد می باشد.

بنیاد مطالعات اسلامی با همکاری دانشگاه اسلامی مسکو ترجمه روسی “علوم قرآنی ” را منتشر نمود .دانشگاه اسلامی مسکو در نظر دارد که از این متن به عنوان کتاب درسی استفاده نماید.

شایان ذکر است که بنیاد مطالعات اسلامی تا به حال حدود ۱۲۰ اثر به زبان روسی در موضوعات مختلف علوم و معارف اسلامی منتشر نموده است که حدود ۳۰ درصد از این آثار در موضوعات قرآنی می باشد و تا به حال دو عنوان از این آثار در روسیه به عنوان اثر برتر سال در موضوع معنویت برگزیده شده است.

koran