اعوانی: ابن سینا فیلسوفی استدلالی است


آکادمی مطالعات ایرانی لندن(
LAIS)

عضو هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا با بیان اینکه شیخ‌الرئیس بوعلی‌ سینا از لحاظ فلسفی، دانشمندی بسیار استدلالی و منطقی است و فلسفه را به عنوان دقیق‌ترین علم و در سطح دقت علم هندسه و ریاضی تأسیس کرده است، گفت: جمع زیادی از دانشمندان بر روی آثار ابن‌ سینا به لاتین تحقیق می‌کنند.

کلید واژگان: ابن سینا، فلسفه اسلامی، حکمت، اعوانی، ارسطو، شفا، متافیزیک.

***

دکتر غلامرضا اعوانی، عضو هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌ سینا با بیان این مطلب در مورد نقش و جایگاه ابن سینا در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب گفت: فلسفه‌ای که امروز به عنوان علم دقیق مطرح است را شیخ‌الرئیس بوعلی‌ سینا به وجود آورده است.

وی به وی‍ژگیهای شخصیتی این دانشمند شهیر اشاره و اظهار کرد: حجت‌الحق، حسین‌ابن عبدالله معروف به ابن‌سینا از بزرگان تمام بشریت و موجب افتخار هم خاک پاک ایران و هم تمام عالم اسلام و امت محمدی است. مایه افتخار ایران است که بزرگانی همچون بوعلی‌سینا را در دامن خود پرورده است، در چند کلمه نمی‌توان عظمت و بزرگی این متفکر و عالم در تمام علوم و فنون را بیان کرد و باید ساعت‌ها و بلکه سال‌ها در خصوص او تحقیق و بررسی انجام داد.

اعوانی در خصوص محقق یا شارح بودن بوعلی‌ سینا گفت: درست است که معروف بوده که فلسفه ارسطویی بوده و این دانش از طریق او برای فیلسوفان بعدی منتقل شده است، اما اینطور نیست که بوعلی‌سینا فقط مفسر یا شارح این آثار باشد. فیلسوفان پیرو ارسطو همه شارح بودند، ابن‌رشد یکی از این افراد است که شارح و مفسر آثار ارسطو است، اما ابن‌سینا فیلسوف است، در کتاب شفا هیچ شرحی وجود ندارد و همه طرح مسئله است، بوعلی‌ سینا فیلسوف است و مسائل را بازاندیشی و طرح کرده است.

رئیس انجمن حکمت و فلسفه اسلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: بوعلی‌سینا معارف را از ارسطو گرفته و آنها را به حد بسیار عالی رسانده است. اگر کتاب ماوراء‌الطبیعه بخش متافیزیک ارسطو را با بخش الهیات کتاب شفا از بوعلی‌سینا مقایسه کنیم، می‌بینیم مطالب در شفا بیشتر، منظم‌تر و مدون‌تر است، اما مطالب ماوراء‌الطبیعه ارسطو پراکنده است و این پراکندگی به طور مثال در مسئله وجود یا جوهر به وضوح دیده می‌شود.

اعوانی تصریح کرد: داشتن نظم و مدون بودن یک اصل موضوعی شده در کتاب شفاء است و در این کتاب موضوعات و مسائل کاملا روشن است. شیخ‌الرئیس منطق را به عنوان علم عالی، مدون کرده و به صورت علم دقیق به اثبات رسانده است، همچنین بوعلی علاوه بر فلسفه مشائی، حکمت اشراق و متعالیه را تأسیس کرده و سهروردی و ملاصدرا ادامه دهنده راه شیخ‌الرئیس هستند.

عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌ سینا تصریح کرد: ابن‌سینا یک حکیم بسیار بزرگ است و این امر در مراجعه به منطق شفاء می‌بینیم که همه مسائل وجود دارد، مثلا بخش‌هایی از منطق که دشوارترین بخش آن محسوب می‌شود در کتاب شفا وجود دارد و این دانشمند در منطق موجهات و زمان به جایی رسیده که هنوز هم منطق جدید به آن درجه نرسیده است. بوعلی‌ سینا صد در صد فکر تحلیلی و ترکیبی داشته و تحلیل را به اوج رسانده است و این امر برای رسیدن به آن حکمت عالی و الهی بی‌نظیر است.

عضو هیئت امناء بنیاد بوعلی‌ سینا گفت: ابن‌سینا برای اولین بار در کل تاریخ فلسفه، الهیات به معنی اعم را از الهیات به معنی‌الاخص جدا کرد و میان هستی‌شناسی و خداشناسی تفاوت قائل شد، اما در کتاب ارسطو این دو با هم مخلوط شده و معنی روشنی ندارد.

اعوانی در پایان سخنانش ابن‌سینا را دانشمند و پزشکی بزرگ برشمرد و اظهار کرد: در همه جای دنیا نام بوعلی‌ سینا به عظمت و بزرگی یاد می‌شود، در حال حاضر جمع زیادی از دانشمندان بر روی آثار لاتین شیخ‌الرئیس تحقیق می‌کنند و هر یک از این آثار ۴ یا ۵ بار منتشر شده است و آنها در صدد هستند باز هم آنرا چاپ کنند.