چهل نکته عرفانی (۲)

بسم الله الرحمن الرحیم

هوالحق

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ

 العاشق دکتر سید سلمان صفوی

 

 1. زبان از توصیف شکوه بی مانند لحظه لقاءالله قاصر است.
 2. دیدار خدا در عصر پسامدرن هم میسر است.
 3. ملاقات با محبوب قابل معاوضه و برابری با هیچ چیز نیست.
 4. لحظه دیدار با محبوب را با سلطنت دنیا معاوضه نمی کنم.
 5. وقتی او را دارم، همه چیز برایم هیچ است.
 6. پس از ملاقات با او هیچ قدرتی در مقابل جلال قدرتش، جاذبه و رنگ و وزن ندارد.
 7. لحظه ملاقات او، همه عمر زائر را همراهی می کند.
 8. لحظه ملاقات او، همه زندگی زائر را دگرگون می کند.
 9. انقلاب پس از لحظه ملاقات او، شاهکار سیر الی الله است .
 10.  ملامتی گریِ ملایم برای خلوص مفید است.
 11.  کل دنیا سایه است؛ چه رسد به مناصب که اعتباراتی در سایه اند.
 12.  یک “بود” است و هزاران نمود.
 13.  “بود” اصیل است و نمود اعتباری.
 14.  دل به وجود اصیل بده، نه به نمود اعتباری.
 15.  وجود اصیل، ازلی و ابدی است.
 16.  نمود، فانی است.
 17.  قصه خلقت، قصه معاشقه “بود” و نمود است.
 18.  عشق ورای عقل و حیرت، ورای عشق است.
 19.  حیرت، ساحتِ مجنونان است.
 20.  طور حیرت، ورای زهد و خوف و رجا است.
 21.  عشق آزادی است.
 22.  عاشق هر روز بازی جدیدی با معشوق دارد.
 23.  صبر بر دیدن بازی بعدی دوست، تأمل برانگیز است.
 24.  دیدن بازیِ بعدی دوست توجه و مراقبه می طلبد.
 25.  نیاز، طلب و اراده مثلث آغازین هندسه سلوک پس از یقظه اند.
 26.  موج های سنگین انتظار بر ساحل روح می کوبد.
 27.  سالک در حال خلسه در عالمی بین عالم شهادت و غیب سکنی می گزیند.
 28.  قدرت عارف برتر از هر تکنولوژی است، چرا که او توان پرواز به عالم ورای طبیعت را داراست.
 29.  تکنولوژی به انسان قدرت پرواز به دیگر کرات عالم طبیعت را می دهد و عرفان به او توان پرواز به  ماورای طبیعت را عطا می کند.
 30.  برای عارف، رفت و آمد بین عالم مریی و نامریی، همچون رفت و آمد غیرهم در طبیعت است.
 31.  پس از فنا، ذهن و روح عارف در عالم غیب است و جسمش در عالم شهادت.
 32.  هر عارفی خوش اخلاق است، اما هر خوش اخلاقی عارف نیست.
 33.  عابد و زاهد بدون تلطیف قلب و خدمت به خلق، عارف نگردند.
 34.  عفت ذهن، چشم، گوش و شکم مقدمۀ پاکی، زیبایی و شکوفایی روح است.
 35.  شهرت طلبی زهر کشندۀ شربت وصال است.
 36.  خودنمایی مانع دید سالک می شود.
 37.  گناه اندوخته معنوی سالک را می خورد.
 38.  ریا، شریک کردن فانی در باقی است.
 39.  چاپلوسی حاکمان، شراکت حباب در دریا است.
 40.  خلوص از شروط وصال محبوب است.

 

اول شوال ۱۳۹۲

 

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصروجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیه .