چهل نکته عرفانی(۱)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ

 

العاشق دکتر سید سلمان صفوی

 

 

۱. ذکر و عشق، پل های بین جهان مریی و نامریی اند.
۲. نیایش، احیا گری است.
۳. راه خدا از بین نیایش و بهجت می گذرد.
۴. نشانه های طبیعت از قبیل آبشار، طلوع و غروب خورشید وَ باران و برف راهنماهای آفاقی سالک اند.
۵. سیر آفاقی، مقدمه و حامی سیر انفسی است.
۶. سیر انفسی از طریق تمرکز و مراقبه قلبی میسر می شود.
۷. ملکه تمرکز، مقدمه ذکر و فکر است.
۸. ذکر و فکر، دوبال پرواز ملکوتی اند.
۹. مراقبه قلبی بهترین روش ارتباط گیری با حضرت محبوب است.
۱۰ . ذکر و فکر و عمل، مثلث هندسۀ معرفت رمزی عرفانی اند.

۱۱ . عرفان گرایی به مثابه کیمیا گری الهی است.

۱۲ . عرفان کیمیایی است که مس وجود هبوطی را به طلای الهی مبدل می کند.

۱۳ . استادِ سلوک کیمیا گری است که جوهر سالک را تحول و تعالی می بخشد.

۱۴ . ذکر همچون بذری است که تدریجا به رشد و تعالی می رسد.

۱۵ . مثلث ذکر و ذاکر و مذکور، معرفت رمزی سلوک مقدس است.

۱۶ . در ذکرِ علم الیقینی زمان و مکان غایب می شوند.

۱۷ . در ذکرِ عین الیقینی ذاکر غایب می شود.

۱۸ . در ذکرِ حق الیفینی ذکر و ذاکر و مذکور به وحدت می رسند.

۱۹ . هنر قدسی متجسد شدن امر متعالی است.

۲۰ . هنر دیالکتیکِ استعلاییِ هبوط و عروج است.

۲۱ . جمال شناسی کسی که میل هنری ندارد، ناقص است.

۲۲ . فیلم، تجلی هنر مدرن است.

۲۳ . اثر هنری، تجلی مرتبۀ وجودی هنرمند است.

۲۴ . هنرمند در آیینه اثر هنری اش شناخته می شود.

۲۵ . در عصر مدرن و پست مدرن نیز می توان الهی زیست.

۲۶ . موسیقی ناب یکی از راههای اتصال به نغمه الهی کائنات است.

۲۷ . صدای قلم خطاطی، جمع جمال و نغمه و آرامش است.

۲۸ . با تمرکز بر موج دریا می توان به دریای وجود پرواز کرد.

۲۹ . اول قدم در سلوک، پای نهادن بر خودپرستی است.

۳۰ . جوانمردی نشانۀ بارز سالک است.

۳۱ . سالک به مثابه نیلوفری در مرداب دنیاست.

۳۲ . خورشید را به آفتاب، خدا را به رحمت و سالک را به جوانمردی می شناسند.

۳۳ . پوشاندن عیب رفیق، مهرورزی با حبیب است.

۳۴ . انسان مدرنیته از سکوت مقدس محروم است.

۳۵ . خلوت نشینی، بُستان سلوک است.

۳۶ . دستگیری از افتادگان، خشوع عملی است.

۳۷ . قدرت یک شمشیر دو لبه است.

۳۸ . صاحب منصبان کمتر متوجه قادر مطلق اند.

۳۹ . صاحب منصبان عموما در توهم قدرت به سر می برند.

۴۰. اَحوَلیت، بیماری مدرنیته است.

 

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصروجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیه .

۲۳  رمضان ۱۳۹۲

کلید واژگان چهل نکته عرفانی:

چهل نکته عرفانی، چهل، ذکر، عرفان، ذکر و عشق، پل های بین جهان نامریی، نیایش، راه خدا، سیر آفاقی، سیر انفسی، مراقبه قلبی، تمرکز، کیمیاگرا، هنر، فیلم، خطاطی، موسیقی، جوانمردی، سالک، مدرنیته، انسان، قدرت خلوت نشینی، سلوک.