یکصد و پنجمین شماره نشریه تخصصی خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) منشر شد.

یکصد و پنجمین شماره  نشریه تخصصی رایحه  وِیژه نامه علامه جوادی آملی با عنوان « علامه جوادی آملی مظهر وحدت قرآن، عرفان و برهان» از سوی خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ایکنا این ویژه نامه در پنج فصل به بررسی سیره عملی وآثار این عالم عالی قدر، مبانی و روش های تفسیری، عرفان و ولایت و امام شناسی، برهان و عقلانیت و خرد ورزی تحلیل پرداخته شده است.
لازم به ذکر است فایل این شماره از رایحه را می توان از آدرس اینترنتی http://iqna.ir/Rayehe/Main.html دریافت نمود.