کتاب تمنای عشق “تحلیل عرفانی زیارت عاشورا” تالیف دکتر سید سلمان صفوی


کتاب تمنای عشق “تحلیل عرفانی زیارت عاشورا” از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول دکتر سید سلمان صفوی کاشف ساختار معنایی  مثنوی مولوی، با شناسایی ساختار زیارت عاشورا در هفده فـراز، به تحلیل عرفانی این زیارت با ترمینولوژی معرفت عرفانی پرداخته و از استشهادات مثنوی معنوی، کلیات شمس، گلشن راز شبستری و دیوان حافظ نیز برای تبیین مفاهیم عرفانی بهره جسته است. مفاهیم عرفانی زیارت عاشورا که در تمنای عشق تحلیل شده اند عبارتند از: انسان کامل، تخلیه و تجلیه نفس، مقام تسلیم، مصیبت در سلوک، مقام رغبت، مقام قرب، مقام محمود، ولایت شمسیه و ولایت قمریه، تقابل ظلمت و نور، مقام وفای به عهد، مقام ثبات قدم و صدق.

بخش دوم کتاب، شامل متن زیارت عاشورا به خط معلی توسط  آقای محمدسعید نقاشیان است که برای نخستین بار زیارت عاشورا را به خط معلی به جامعۀ عرفان و هنـر ارائه کرده است. خط معلی شیوۀ جدید خطاطی است که پس از انقلاب اسلامی ایران هنرمند برجسته استاد حمید عجمی آن را بنیان نهاد و از جنبۀ هنری، “خطاطی مدرن ایرانی” تلقی می شود. این کتاب از این جهت که تلفیق هنر مدرن خطاطی و رویکرد عرفانی به زیارت عاشوراست، دارای نوآوری و برجستگی ویژه ای در آثار منتشره پیرامون زیارت عاشوراست.

این کتاب باهمکاری انتشارات سلمان آزاده و آکادمی مطالعات ایرانی لندن با چاپ نفیس روی کاغذ گلاسه و  حاشیه تذهیب شده  با جلد سلفون و طرح جلد نشاط حقیقی در قم و لندن منتشر گردیده است.

  • مرکز پخش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، مرکز خرید دانشگاه، چاپ و طرح امروز.
  •  تلفن پخش: ۶۶۹۶۱۱۹۳
  • تماس: philosophy@iranianstudies.org
  • وب سایت: www.iranianstudies.org

روابط عمومی آکادمی مطالعات ایرانی لندن