شماره جدید مجله بین المللی “ترانسندنت فیلوسوفی” در لندن منتشر شد (دوره ۱۱، شماره ۲۲).

شماره جدید مجله بین المللی “ترانسندنت فیلوسوفی” به سردبیری دکتر سید سلمان صفوی به زبان انگلیسی با ده مقاله در ۲۱۸ صفحه در لندن منتشر شد (دوره ۱۱، شماره ۲۲).

ترانسندنتت فیلوسوفی جورنال تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر میشود. این مجله از سال ۲۰۰۰ در لندن منتشر میگردد و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای معتتبر اروپا، آمریکا و آسیا میباشند.

مجله ترانسندنت فیلوسوفی علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا “دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان” آمریکا ثبت شده است و بعنوان مجله ای تخصصی وبین المللی در مطالعات مقاسیه ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است.

مقالات این شماره عبارتند از:

  1. مقایسه نفس ازدیدگاه فلسفی دکارت و ملاصدرا(سید سلمان صفوی)
  2. صیروت نفس از دیدگاه ملاصدرا (زیلان موریس)
  3. بازخوانی دیدگاه اریک فروم راجع به موقعیت انسان(سید جواد میری)
  4. مایستر اکهارت (محمد معروف شاه)
  5. مولوی و هنر روابط صلح آمیز انسانی(سما عارف)
  6. تاثیر مناقشات غزالی و ابن رشد در تکامل اندیشه اسلامی(منور حق)
  7. نگاه عرفانی دوریس لسینگ(شهرام کیایی)
  8. پاسخ دین به طغیان متافیزیک مدرن غربی (بلال احمد دار)
  9. اندیشه های سیاسی عمل گرایانه مودودی(عبدالرحیم افاکی)
  10. احباط و تکفیر(مریم کیانی فرید)


براد دیدن مجله اینجا را کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.