Tag Archives: کزازی

گیتی مایه ورترین بن مایه های ادبی در سروده های سخنوران ایرانی است

    دکتر جلال الدین کزازی  استاد ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی   دکتر کزازی مفهوم طبیعت را از لحاظ نمادشناسانه و تاثیر پذیری ادبا و شعرا مفهومی گستره در ادبیات فارسی دانست و گفت : یکی از گسترده ترین و مایه ورترین بن مایه های ادبی که می توان گفت کم و بیش در سروده […]