Tag Archives: نصر

فیلسوف فرهنگ روزگار ما

آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS) دکتر داوری اردکانی از جمله چهرهایی فلسفی است که سخت مورد علاقه بسیاری از اصحاب فلسفه و فرهنگ است. او بیش از چهل سال به تدریس مشغول بود و سالهاست که ریاست فرهنگستان علوم را بر عهده دارد. دکتر داوری را از جمله کسانی می توان دانست که در نگارش و […]

فلسفه و حکمت در سرزمین اولیاء الهی

دکتر سیدحسین نصر مترجم: منوچهر دین‌پرست     مباحث گوناگونی امروزه به نام فلسفه رواج دارند اما پرسش این است که آیا مکاتب زنده فلسفه‌ای در جهان وجود دارند که به شیوه‌ای اصیل در پرتو حقایق نبوی و جاودان خرد به قلب ندای ملکوتی بپردازند؟ در غرب، فلسفه طی چندین قرن از نبوت جدا شد […]

سید حسین نصر

اندیشمندان ایران امروز: سید حسین نصر  مولف: منوچهر دین پرست آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS) نصر، سید حسین. وی در ۱۹ فروردین ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. پدرش، دکتر سید ولی الله نصر، پزشک، ادیب، نماینده مجلس و وزیر فرهنگ و رئیس دانشکده ادبیات، حقوق و پزشکی دانشگاه تهران و دانشسرای عالی بود. سید حسین نصر دورههای […]