Tag Archives: ساختار معنایی مثنوی معنوی

ساختار معنایی مثنوی معنوی تالیف دکتر سید سلمان صفوی برنده جایزه جهانی کتاب سال.

کتاب ساختار معنایی مثنوی معنوی تالیف دکتر سید سلمان صفوی برای نخستین بار پس از هفتصد سال ساختار معنایی مثنوی مولوی را کشف کرده است. مولف در این کناب با نقد روشهای گذشته روش جدیدی را برای تفسیر مثنوی معنوی همراه با ۱۶ نمودار ارائه کرده است که مورد استقبال مثنوی شناسان برجسته ای همچون پروفسور […]